Hyppää sisältöön

Reserviläiset päivittivät taitonsa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 24.5.2022 15.08
Harjoitukseen osallistunut reservin luutnantti Tero Heikari.

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella järjestettiin viime viikolla kahden päivän mittainen kertausharjoitus.

Harjoituksen tavoitteena oli tutustuttaa harjoitukseen osallistuneet reserviläiset oman sodanajan joukon henkilöstöön sekä joukon käyttöön kuuluvaan materiaaliin ja ajoneuvoihin. Harjoitukseen osallistui 16 sodanajan joukon esikunnan jäsentä ja yksikön päällikköä, joista moni oli ollut aiemmin töissä Puolustusvoimissa miehistön koulutustehtävissä. 

Harjoitusta ohjasivat Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja, everstiluutnantti Pekka Halonen, ja hänen lisäkseen kuusi muuta Maanpuolustuskorkeakoulussa palvelevaa upseeria.

- Olemme juuri saaneet perustamiskeskuksen päälliköltä hyvät ohjeet siihen, miten joukkoa aletaan käytännössä perustamaan. Lähdemme niillä ohjeilla suunnittelemaan, miten alamme kouluttaa perustettavaa joukkoa. Sen jälkeen suunnittelemme, miten suoritamme ensimmäisen meille annetun tehtävän, Halonen kertoi harjoituksen aikana.

Kysyimme myös harjoitukseen osallistuneelta, miltä lyhyehkö mutta ytimekäs harjoitus vaikutti. Kertausharjoitukseen osallistunut reservin luutnantti Tero Heikari Kouvolasta kertoi, että hän oli aiemmin työskennellyt Puolustusvoimissa niin aliupseeri- kuin upseeritehtävissä. 

- Tehtävänämme on suunnitella, miten taisteluosasto perustetaan ja miten se aikanaan siirretään toiminta-alueelle, Heikari kertoi.

Harjoitukseen sisältyi suunnittelun lisäksi ampumaharjoittelua ja fyysisen toimintakunnon testausta. Heikarin mielestä sotilasjohtajan on pystyttävä suorittamaan alaisiltaan vaatimansa asiat. Siksi on tärkeää melko säännöllisesti testata ja harjoittaa omaa ampumataitoa sekä fyysistä kuntoa.

Kertausharjoitukseen osallistuneiden reserviläisten välinen tunnelma oli hyvä. Motivoituneessa joukossa jokainen osallistui täysillä suunnitteluun ja keskusteluun.

- Taustalla reserviläisten kiinnostukseen on myös maailmanpoliittinen tilanne, minkä uskon erityisesti tuovan lisäenergiaa harjoitteluun. Myös Puolustusvoimat panostaa hyvin reserviläisten, niin miehistön kuin johtajienkin, taitotason ylläpitoon poikkeusolojen tehtävien vaatimalla tasolla, Heikari totesi harjoituksen miellyttävästä ilmapiiristä.