Hyppää sisältöön

Sata vuotta räjähtävää voimaa

Maanpuolustuskorkeakoulu
7.11.2019 12.00
Tiedote

Suomalaisen sotataidon sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalon kaksiosainen tutkimus Räjähtävää voimaa 1 ja 2 julkaistiin Helsingin Kirjamessuilla lokakuun lopussa. Verkossa teokset ilmestyvät marraskuussa. Mäkitalon teokset ovat osa suurempaa kokonaisuutta, jossa käsitellään aselajitaktiikoiden kehittymisen historiaa.

Janne Mäkitalon tutkimus käsittelee suomalaisen pioneeritaktiikan kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana. Mäkitalolla itsellään on viidentoista vuoden kokemus pioneeritaktiikasta. Hän on toiminut varusmiesten ja opistoupseerien kouluttajana, pataljoonan komentajana ja maavoimien eri johtoportaissa. Tutkimuksen aineistona Mäkitalo käytti muun muassa pioneeriaselajin ohjesääntöjä ja sotilasopetuslaitosten opetusmateriaalia. Näitä lähteitä ei ole hänen mukaansa juurikaan tutkittu aiemmin.

– Päätin keskittyä näihin kahteen alueeseen, koska ne selventävät sen ajan taktista ajattelua huomattavan hyvin, havainnoi Mäkitalo

Kirjoissa käsitellään pioneeritaktiikan kehityskaarta 8–20 vuoden periodeissa. Jokaisessa jaksossa kuvataan aikakauden yleistaktinen kehys, materiaalinen tilanne, pioneerikokoonpanojen muutos ja toimintamenetelmien kehittyminen.

Kirjoissa kuvataan myös suurempien kokonaisuuksien kehittyminen eri aikoina. Esimerkiksi alueellisen puolustusjärjestelmän kehittyminen on otettu laajemmin huomioon. Suurempia kokonaisuuksia, kuten pioneeritoiminnan lajien kehittymistä tarkastellaan yli periodien ja niiden kehitystä seurataan vuosikymmeniä.

Viime vuosien suurin tutkimusprojekti

Räjähtävää voimaa 1 ja 2 ovat osa suurempaa tutkimushanketta. Projektin tavoitteena on selvittää aselajitaktiikoiden kehitys osana suomalaista sotataitoa. Sarjassa edustettuna on kymmenen eri aselajia ja toimialaa, joista Mäkitalon kirjat kattavat yhden.

Tutkimusprojektia ryhdyttiin suunnittelemaan vuonna 2013 jo aiemmin todetun tutkimuksellisen aukon täyttämiseksi. Projektinjohtajan, kenraalimajuri evp Vesa Tynkkysen toimesta hanke aloitettiin ja projektia lähti työstämään 10 tutkijaa, joista jokainen alkoi suunnitella yhtä aselajitaktiikkaa kuvaavaa teosta.

Mäkitalo itse aloitti kirjojen kirjoittamisen 2014. Aineistojen hajanaisuus ja alkuperäistä kaksi kertaa suuremmaksi paisunut kokonaisuus pitkittivät projektia. Kirjat on myös kirjoitettu täysin vapaa-ajalla, ja Mäkitalo kertookin, että se on vaatinut erityistä sitkeyttä.

– Monet illat, viikonloput ja vuosilomat on tullut käytettyä kirjoittaessa, kertoo Mäkitalo

Tutkimusprojektin viimeiset osat tullaan julkaisemaan parin seuraavan vuoden kuluessa. Julkaisematta ovat vielä panssaritorjunta-, huolto- ja viestitaktiikkaa käsittelevät kirjat.

Mäkitalo haluaa kiittää Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellistä Rahastoa lujasta uskosta aselajitaktiikkatutkimukseen

– Laaja hanke ei olisi käynnistynyt ilman rahaston tukea, Mäkitalo kiittää

Kiitosta saavat myös hankeen toinen rahoittaja Maanpuolustuskorkeakoulu ja kirjat painettuna julkaiseva kustannusyhtiö Edita Publishing.

– Tutkimus ei olisi myöskään ollut mahdollinen ilman Puolustusvoimien kuva-arkiston, Kansallisarkiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Museo Militarian ja Maasotakoulun kirjastojen sekä useiden pioneeriupseeriveljien pyyteetöntä apua, toteaa Mäkitalo.

Sarja täydentyy verkossa marraskuussa

Mäkitalon kaksi kirjaa julkaistaan sähköisinä Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistossa peräkkäisinä perjantaina 22. ja 29. marraskuuta. Niitä ennen 8. marraskuuta julkaistaan eversti evp, sotahistorian professori Petteri Joukon panssaritaktiikkaa käsittelevä Ylijohdon reservi. 15. marraskuuta julkaistaan kapteeni, sotatieteiden tohtori Jussi Pajusen ilmatorjuntataktiikkaa käsittelevä Tulisuluista tappioiden tuottamiseen.

Aiemmat osat löydät sähköisinä myös julkaisuarkistostamme. Painettuja teoksia voi tiedustella kirjakaupoista kautta maan.