Hyppää sisältöön

Sotakorkeakoulun diplomityöt digitoitu vuoteen 1991 saakka

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 29.1.2018 10.29
Tiedote

Kansallisarkisto on digitoinut Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön rahoittamana kaikki Sotakorkeakoulun julkiset diplomityöt vuoteen 1991 saakka.

Maanpuolustuskorkeakoulu toimii kiinteässä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Hyvä esimerkki tästä on vuoden 2017 aikana toteutettu Kansallisarkiston, Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprojekti, jossa Sotakorkeakoulun julkiset diplomityöt on digitoitu vuosilta 1926–1991.

Tietoaineisto sisältää noin tuhatkolmesataa (1297) diplomityötä, jotka ovat kaikkien tiedontarvitsijoiden käytettävissä Kansallisarkiston Digitaaliarkiston kautta. Digitointihanke on onnistunut esimerkki projektista, jolla Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii määrätietoisesti parantamaan sotatieteiden opetus- ja tutkimusedellytyksiä.

Digitoitua aineistoa hyödynnetään eri kurssitasoilla kandidaatintutkinnosta sotatieteiden tohtorin tutkintoon saakka. Sotahistorian oppiaineessa sotatieteiden väitöskirjaa laativa kapteeni Miro Palm on yksi digitointiprojektin hedelmiä hyödyntävistä tutkijoista:
- SKK:n diplomitöiden käytettävyys on digitalisoinnin myötä harpannut aivan uudelle tasolle. Nykyään työt ovat helposti löydettävissä ja luettavissa Kansallisarkiston sivuilla, mikä nopeuttaa eritoten tiedon etsimistä ja luokittelua.

Sotakorkeakoulun julkiset diplomityöt ovat toki aikaisemminkin olleet tutkijoiden käytettävissä, mutta digitoinnin myötä niiden käytettävyys on helpottunut ja käyttö tulee sitä myötä todennäköisesti myös kasvamaan. Kapteeni Palmin mukaan "diplomitöiden digitalisointi on vapauttanut aikaisemmin tiedon keräämiseen ja kuvaamiseen kuluneen ajan käytettäväksi tiedon analysointiin. Tämä on erittäin hyvä muutos tutkijan näkökulmasta!"

Tutkijoiden lisäksi aineisto on kaikkien muidenkin tiedonetsijöiden käytettävissä. Esimerkiksi vuonna 1928 valmistunut kapteeni Alfthanin tutkielma "Isonkyrön taistelu – Taktillinen tutkielma sekä lyhyt katsaus sotatoimiin syksystä 1713 taisteluun asti" voi antaa mielenkiintoista syvyyttä Kyrönmaan seutukunnan paikallishistoriasta kiinnostuneille.

´