Hyppää sisältöön

Sotakorkeakoulun perinnepäivä 3.11.2020

Maanpuolustuskorkeakoulu
3.11.2020 16.10
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori pitää kädessään MPKK:n lippua

MPKK:n jatkotutkinto-osasto vietti Sotakorkeakoulun perinnepäivää 3.11.2020. Perinnepäivä oli tänä vuonna pienimuotoinen ja järjestelyissä huomioitiin koronarajoitukset.

Jatkotutkinto-osaston edustajat sekä kutsuvieraat kokoontuivat perinnepäivän juhlallisuuksien viettoon MPKK:n juhlasalissa ja jatkotutkinto-osaston johtaja, eversti Asko Valta toivotti vieraat tervetulleeksi. Ohjelmassa oli huomionosoituksia, Ruotsissa ja Suomessa yleisesikuntaupseerikurssin suorittaneen upseerin, kapteeni Oscar Lasseniuksen, juhlapuhe sekä Kaartin soittokunnan musiikkiesityksiä.

Tänään YEK-kurssilta valmistunut kapteeni Lassenius kuvaili juhlapuheessaan kokemuksiaan opiskelusta sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa että Ruotsin Försvarshögskolanissa ja korosti kahdenvälisen puolustusyhteistyön merkitystä. Kokemuksensa opiskelusta hän kiteyttää neljään pääperiaatteeseen:

  • Suomalainen upseerikoulutus pärjää hyvin kansainvälisessä vertailussa, ja erityinen vahvuus Suomessa on vankka sotataidollinen käytännön osaaminen.
  • Sotilaan ja opiskelijan kokemukset maailmasta ovat universaaleja: jaamme samat ilon ja surun aiheet.
  • Usein upseerikoulutuksessa pitää valita, painotetaanko mieluummin teoreettista vai käytännön osaamista; kaikkea ei voi aina saada.
  • Yhdessä tekemisen taito on arvokas pääoma ja on keskeinen osa sotataitoa.

Sotakorkeakoulu

Sotakorkeakoulu perustettiin 3.11.1924. Se vastasi Suomessa yleisesikuntaupseerikurssien, ylemmän päällystön kurssien ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien toimeenpanosta aina vuoteen 1993 asti, jolloin Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu yhdistettiin Maanpuolustuskorkeakouluksi. Nykyisin MPKK:n jatkotutkinto-osasto pitää yllä Sotakorkeakoulun perinteitä.