Hyppää sisältöön

Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot käynnistyvät

Maanpuolustuskorkeakoulu
24.8.2020 13.54
Tiedote

Santahamina-talon auditoriossa polkaistaan maanantaina 28.8. käyntiin 16. sotatalouden ja tekniikan lisäopintojen (STLO16) kurssi. Kurssi on tarkoitettu upseereiden, erikoisupseereiden ja siviilien täydennyskoulutusopinnoiksi. Kurssin tarkoituksena kouluttaa lisää osaajia Puolustusvoimien hankealan tehtäviin.

STLO16-kurssi suoritetaan kokopäiväisinä opintoina lukuvuoden 2020–2021 aikana. Kurssille on hyväksytty 10 opiskelijaa, joiden lisäksi yhteensä 18 opiskelijaa suorittaa kurssin eri opintojaksoja osaopiskelijoina. 

Kurssi on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeiseksi täydennyskoulutukseksi ja sen tavoitteena on valmentaa Puolustusvoimien henkilöstöä toimimaan suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen eri tehtävissä. Kurssiin kuuluu lähi- ja etäopiskelua, ryhmätyöskentelyä, harjoitustöitä ja sotatalouden seminaarityö. Sotatalouden seminaarityö (hanke) toteutetaan yhdessä teollisuuden kanssa. Seminaarityötä työstetään koko kurssin ajan ja sen tarkoitus on tuoda yhteen koko kurssin asiasisältö.

Sotatalouden ja tekniikan osaajille on Puolustusvoimissa yhä enemmän tarvetta. Nyt käynnistyvä kurssi onkin vahvuudeltaan historian suurin. Kurssinjohtaja, majuri Pekka Lehto kertoo tyytyväisenä, että osaa kurssilaisista on jo suunniteltu kurssin jälkeen hankealan tehtäviin. 

Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot antavat upseerille erittäin hyvät valmiudet toimia hankealalla, joko vaativassa hankepäällikön tehtävässä tai projektipäällikkönä esimerkiksi suorituskyvyn käyttöönottoprojektissa. Lehto näkee kurssin myös hyödylliseksi yleisesikuntaupseerikurssille pyrkivälle upseerille, koska kurssi antaa kehittämisohjelmatason suunnittelutyöhön erinomaiset lähtökohdat. Varsin moni nyt kurssin aloittavista upseereista onkin hakeutumassa ensi vuonna alkavalle yleisesikuntaupseerikurssille.

Koulutussuunnittelija Mialeena Pärssinen pitää merkittävänä, että Puolustusvoimissa on tarjolla niin runsaasti täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuksia kehittyä.

”Koska kurssin osallistujat ovat jo työelämässä olevia aikuisopiskelijoita, joilla mahdollisesti on myös perhettä, ei ole itsestään selvää, että heillä olisi mahdollisuus osallistua lähiopetukseen Santahaminassa. Siksi haluamme tarjota heille mahdollisimman laadukasta monimuoto-opetusta ja huolehtia siitä, että tämä kurssi vastaa jokaisen opiskelijan osaamistavoitteisiin.”