Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Sotatieteiden maisterikurssi 10 aloittaa opintonsa

Maanpuolustuskorkeakoulu
7.9.2020 15.22
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoululla käynnistyi maanantaina 7.9.2020 10. sotatieteiden maisterikurssi (SM10). Kaksivuotisen kurssin tavoitteena on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle johtajia asiantuntijavalmiuksin sodan ja rauhanajan tarpeisiin. Aloittavan SM10-kurssin vahvuus on 119 henkilöä. SM10-kurssin kanssa yhdessä opintonsa aloitti lentoupseerien (LENTOUPS20) seitsemänvuotinen koulutusohjelma, jonka vahvuus on 16 henkilöä.

Sotatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa kuudessa koulutusohjelmassa. Ne ovat maa-, meri- ja ilmavoimien, lentoupseerin, rajavartiolaitoksen ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmat. Nyt aloittava SM10-kurssi koostuu maa-, meri- ja ilmavoimien sekä rajavartiolaitoksen koulutusohjelmien opiskelijoista.

Tutkinnon tavoitteena on valmentaa opiskelijasta suorituskykyinen oman alansa sotataidon johtaja ja asiantuntija, joka kykenee toimimaan alansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä kansainvälisissä ja kriisinhallinnan tehtävissä. Kurssin opiskelijat ovat suorittaneet sotatieteiden kandidaatin tutkinnon, minkä jälkeen he ovat työskennelleet viisi vuotta Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tehtävissä ennen maisteriopintojensa alkua. Lentoupseerit aloittavat seitsemänvuotisen koulutusohjelmansa heti kadettikoulun jälkeen töiden ohessa.

Maisteriopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sekä koulutusohjelmakohtaisista opinnoista, joiden lisäksi suoritetaan muun muassa sotilasammatillisia opintoja. Opinnot kruunaa sotatieteiden pro gradu -tutkielma. Kurssinjohtajan, kapteeni Antti Nissisen, mukaan maisteriopinnoissa korostuukin aiempia opintoja enemmän sotatieteiden teoriaosaaminen sekä tieteellisen ajattelun ja argumentaatiokyvyn kehittyminen.

– Maisteritason opinnoissa olennaista ovat myös monipuoliset valmiudet Puolustusvoimien suorituskyvyn suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Tarkoituksenahan on kouluttaa johtajia ja oman alansa asiantuntijoita, joilla on valmiuksia toimia niin sodan kuin rauhankin aikana, hän muistuttaa.

Koulutussuunnittelija Anne Kettunen korostaa, että maisteriopinnot ovat opiskelijoille ainutlaatuista aikaa. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija on ehtinyt jo kerryttää itselleen käytännön kokemusta ja työelämävalmiuksia, ja nyt on mahdollisuus palata takaisin opintojen pariin syventämään sotatieteiden teoriaosaamista.

– Olkaa avoimin mielin ja nauttikaa opiskeluajasta! Te olette nyt komennuksella tekemässä maisteriopintojanne ja kehittämässä omaa osaamistanne; ottakaa siitä kaikki hyöty irti.

Myös kapteeni Nissinen toivottaa aloittaville opiskelijoille menestystä opintoihin ja lähettää terveisiä:

– Uran suunnassa ja singot sivustatuliasemaan.