Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisterikurssi valmistui kunniakkaasti

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 12.8.2022 13.32
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) sekä lentoupseerin koulutusohjelman maisterikurssi (SMOHJ15) valmistuivat perjantaina 12. elokuuta 2022.


Valmistumisjuhlallisuudet toteutettiin jälleen normaaliin tapaan, pandemian aiheuttaman kahden vuoden tauon jälkeen. Valmistumisviikon aikana opiskelijat ovat muun muassa käyneet läpi tutkintopalautetta ja saaneet ajankohtaiskatsauksen Puolustusvoimien koulutusjärjestelmästä sekä puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen sekä eri toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä Puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraaliluutnantti Kim Jäämeren ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori prikaatikenraali Mika Kalliomaan toimesta. 

Maisterikurssin henkeä on avoimuuden, ennakkoluulottomuuden sekä terveen kriittisyyden lisäksi ilmentänyt yhteiset liikuntahetket sekä fyysisestä toimintakyvystä huolehtiminen osana kokonaistoimintakykyä. Myös viimeiseen viikkoon mahtui runsaasti yhteistä viikkoliikuntaa, esimerkkinä keskiviikkona järjestetty maisterikurssin pesisottelu. Tämän lisäksi maisteriopiskelijat juhlivat valmistumistaan viikon mittaan niin upseeriliiton illallisen kuin iltajuhlien kaltaisten kevyempien tapahtumien muodossa.

Kurssin opiskelijat ovat aiemmin suorittaneet sotatieteiden kandidaatin tutkinnon ja palanneet Maapuolustuskorkeakoululle kaksi vuotta sitten viiden vuoden työelämäjakson jälkeen. Poikkeuksena lentoupseerin koulutusohjelman opiskelijat, jotka alkoivat suorittaa maisteritutkinnon opintojaan työelämän ohessa heti sotatieteiden kandidaateiksi valmistuttuaan seitsemän vuotta sitten.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon perustehtävänä on tuottaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle niiden normaali- ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämiä korkeakoulutettuja upseereita, jotka kykenevät laaja-alaiseen teorian ja käytännön yhteensovittamiseen ja soveltamiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Koulutus tuottaa tiedoiltaan, taidoiltaan ja asenteiltaan ammattitaitoista ja toimintakykyistä upseeristoa, joka kykenee toimimaan alansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä kansainvälisissä ja kriisinhallinnan tehtävissä. Sotatieteiden maisterikurssi on tärkeä etappi upseerin uralla, sillä valmistuvat upseerin koulutusohjelman sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran. Kurssin jälkeen he siirtyvät eri joukko-osastoihin töihin useaksi vuodeksi ennen seuraavia virkaurakursseja.

Puolustusvoimien johdon tervehdyksen toi kenraalimajuri Kari Nisula.

Rohkeus valttina muutosten tuulissa

Valmistumisviikko huipentui torstaina 11. elokuuta järjestettyihin valmistumisjuhlallisuuksiin. Valmistumispäivä alkoi aamupäivällä kunnianosoituksella ja seppeleenlaskulla Sankariaulassa, minkä jälkeen valmistujaistilaisuus pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa. Päiväjuhlan tervehdyspuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori prikaatikenraali Mika Kalliomaa, joka toi puheessaan esille jatkuvaa oppimista osana sotilaallista ammattitaitoa:

- Teillä on erinomaiset tiedot ja taidot aloittaa uusi työnne. Teillä on jo vahva osaaminen ennen kurssia työelämästä. Uskon, että uusi oppi aikaisemman kokemuksen päälle antaa vahvan pohjan uusiin töihin. Muistakaa myös, ettemme ole koskaan valmiita. Uutta osaamista tarvitaan alati muuttuvassa työelämässä. Kehittäkää osaamistanne jatkuvasti ja olkaa aktiivisia. Olkaa rohkeita, avoimia ja aktiivisia tulevissa työyhteisöissänne.

Päiväjuhlassa Kaartin soittokunnan musiikkiesityksen jälkeen Puolustusvoimien johdon tervehdyksen toi kenraalimajuri Kari Nisula, joka korosti turvallisuusympäristön muutosten ja Suomen NATO-jäsenyyden vaikutuksia valmistuvien maisterien tuleviin työtehtäviin.

- Valmistutte sotatieteiden maistereiksi vaiheessa, jossa moni perustavaa laatua oleva asia on eri tavalla kuin aloittaessanne opintonne. Suomen turvallisuuspolitiikka on kokenut merkittävän linjamuutoksen. Euroopassa riehuu sota ja yhteiskunnan ja yksilön turvallisuutta myös sotilaallisessa kriisissä tarkastellaan laajasti eri puolilla aivan eri vakavuudella kuin aiemmin. NATO-jäsenyyshakemuksen jättäminen ja ajan tapahtumat korostavat entisestäänkin Puolustusvoimien ja kaikkien turvallisuusviranomaisten lakisääteisten tehtävien roolia osana kokonaisturvallisuutta, Nisula painotti.

Palkitut koulutusohjelmien priimukset.

Uusi tutkintorakenne osoittautui toimivaksi

Aikaisemmin opintonsa aloittanut SMOHJ15 on noudattanut vanhempaa opetussuunnitelmaa, kun taas vuonna 2020 aloittanut SM10 on ensimmäinen uuden, tarkastetun maisteritutkinnon kokonaisuudessaan suorittanut kurssi. Tutkinnosta valmistuu yhteensä 127 opiskelijaa, joista 112 opiskelijaa valmistuu sotatieteiden maisterikurssilta ja 15 opiskelijaa lentoupseerien koulutusohjelmasta.

Kurssinjohtaja majuri Ann-Sofie Forssten on tyytyväinen maisterikurssin opiskelijoiden suoritukseen poikkeusoloista ja tutkintorakenteen muutoksista huolimatta:

- Koronapandemian aiheuttamat haasteet ovat vaikuttaneet opetuksen toteutukseen ja opiskeluun kurssin aloituksesta alkaen. Tarkistettu tutkinto on tuonut tehokkuutta opintojen toteutukseen, mikä on vaatinut opiskelijoilta paljon. Voidaan kuitenkin todeta, että tämä kurssi on suoriutunut opiskelusta erinomaisesti. Kurssilla on vallinnut positiivinen ilmapiiri, tehtäviin tartutaan aktiivisesti ja keskustelu on avointa.

Forssten kuvailee kuinka yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekemisen merkitys on vahvistunut operaatiotaidon ja taktiikan opintojen sekä harjoitusten yhteydessä, varsinkin opintojen loppuvaiheessa.

- Kurssia kuvastaa avoimuus, ennakkoluulottomuus sekä terve kriittisyys. Yleinen turvallisuustilanteen muutos on tuonut opiskeluun ja aiheiden tarkasteluun uusia näkökulmia ja syvyyttä. Moni on kokenut roolinsa osana puolustusvoimia merkitykselliseksi, mikä on edistänyt sitoutuneisuutta ja motivaatiota, Forssten arvioi.

Kurssin vanhin, yliluutnantti Tuomas Hongisto.

Joukkuehenki ja ammattitaito kantavat tulevaisuuteen

Päiväjuhlassa puheen piti myös kurssin vanhin, yliluutnantti Tuomas Hongisto maavoimien koulutusohjelmasta, jonka oivaltavat huomiot muiden koulutusohjelmien opiskelijoista saivat yleisön myhäilemään:

- Puolustusvoimien ulkopuolelta Rajavartiolaitoksen maisteriopiskelijat ovat opettaneet, että Rajavartiolaitoksella on lakisääteisiä tehtäviä yhtä paljon kuin on virassa olevia työntekijöitä koko laitoksessa. Puolustusvoimien sisällä Ilmavoimat ovat yllättäneet sillä, että aivan jokainen työpäivä ei olekaan Top Gun -tyylistä hurjastelua, vaikka kurssimme hävittäjä-ässät eivät ulkoiselta habitukseltaan jää hopealle Tom Cruisen olemukselle. Merivoimien osalta yllättävintä on ollut se, että vaikka upseeri viettää puolet vuodesta aluksella, hän on edelleen pääsääntöisesti valoa aistiva yksilö.

Kevennysten lisäksi yliluutnantti Hongisto kiitti kurssiaan hyvästä joukkuehengestä sekä korosti kanssavalmistuneiden vankan sotatieteellisen osaamisen arvoa tulevissa työtehtävissä:

- Kurssimme on monella eri tavalla osoittanut kyntensä raudanlujasta ammattitaidosta. Pelkästään akateemisuuden korkea taso poikkeuksellisten hyvien tutkielmien ja opintomenestysten puolesta osoittavat sitä massiivista asiantuntijuuden määrää, joka joukostamme huokuu. Tähän yhdistettynä aiempi viiden tai useamman työvuoden aikana hankittu ammatillinen osaaminen niin kansallisista kuin kansainvälisistä tehtävistä ovat yhdistelmä, jonka kanssa ei kenenkään tarvitse pelätä omaa kykyä ja osaamista tulevissa, haastavissa tehtävissä.

Päiväjuhlassa palkittiin stipendeillä yhteensä 44 eri opiskelijaa kiitettävän opintomenestyksen sekä erinomaisen pro gradun johdosta. Kaikista viidestä koulutusohjelmasta palkittiin kurssin priimukset: 

Maavoimien koulutusohjelman priimus, yliluutnantti Lauri Mattila, Kaartin jääkärirykmentistä

Merivoimien koulutusohjelman priimus, yliluutnantti Kaarle Wasama, Rannikkolaivastosta

Ilmavoimien koulutusohjelman priimus, yliluutnantti Olli Saarinen, Lapin lennostosta 

Rajavartiolaitoksen koulutusohjelman priimus, yliluutnantti Oskari Korhonen, Suomenlahden merivartiostosta

Lentoupseerien koulutusohjelman priimus, yliluutnantti Konsta Mehto, Lapin lennostosta

Maisteriosaston kiertopalkinto Ritarimalja ojennettiin parhaiten sodan ajan joukon johtajaksi soveltuvaksi upseeriksi arvioidulle yliluutnantti Mikko Räsäselle.