Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisterikurssi valmistui

Maanpuolustuskorkeakoulu
10.8.2018 15.58
Tiedote

Perjantaina 10. elokuuta valmistui 119 uutta Sotatieteiden maisteria kolmelta eri koulutusohjelmalta: upseerien-, lentoupseerien- ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmasta.

Valmistumispäivä alkoi aamupäivällä kunnianosoituksella ja seppeleenlaskulla sankariaulassa, jonka jälkeen valmistujaistilaisuus pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa. Päiväjuhlan tervehdyspuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Jari Kallio, joka toi puheessaan esille maisterin tutkinnon antamat hyödyt virkauralle.

- Akateemisten opintojen antamien valmiuksien lisäksi upseerin tutkintojen toinen tärkeä kokonaisuus on sotilaan ammattiin liittyvien käytännön taitojen opettaminen. Jokaisella upseerin virkaurakurssilla on oma tärkeä roolinsa upseerikasvatuksella, jonka tarkoituksena on korkean etiikan omaavan, yhteiskunnan arvostaman, yhtenäisen upseeriston luominen, Kallio sanoi puheessaan.

Tervehdyspuheen jälkeen luvassa oli todistusten ja stipendien jaot valmistuneille. Pääoppiaineiden parhaina palkittiin seuraavat opiskelijat: Yliluutnantti Lauri Nieminen (taktiikka), yliluutnantti Erik Sandström (johtaminen), yliluutnantti Toni Mononen (strategia), yliluutnantti Iiro Mutanen (sotahistoria), yliluutnantti Anton Grabar (sotilaspedagogiikka) sekä yliluutnantti Heikki Lainela (sotatekniikka).

Valmistuneiden sotatieteiden maisterien priimuksena palkittu yliluutnantti Lauri Nieminen piti tilaisuuden opiskelijan puheen, jossa korosti yhteistoiminnan ja kurssihengen merkitystä.

- Koska kurssimme koostuu erilaisista yksilöistä, emme aina ajattele samalla tavalla tai allekirjoita toistemme näkemyksiä. Siitä huolimatta - tai kenties juuri sen takia kurssihenkemme on kuitenkin säilynyt erinomaisena. Hyvä yhteishenki on työyhteisön kannalta elintärkeä ja asia josta jokaisen pitäisi kantaa huolta. Siksi onkin tärkeää osata olla myös eri mieltä hyvässä hengessä. Vain silloin toiminta voi kehittyä, Nieminen sanoi.

Maisterikoulutus uudistumassa

Sotatieteiden maisterikoulutus on tällä hetkellä uudistusten keskellä. Tänä syksynä opintonsa aloittaa viimeinen nykymuotoinen sotatieteiden maisterikurssi tutkintokoulutuksensa. Uudistus etenee portaittain, sillä uusittu tutkinto otetaan sovelletusti käyttöön jo seuraavalla, syksyllä sotatieteiden maisterin opintonsa aloittavalla lentoupseereiden koulutusohjelmalla. Kokonaisuudessaan uusimuotoinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2020, kun Sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) aloittaa opintonsa.

Tutkinnon uudistuksen yhteydessä työelämävaihetta pidennetään neljästä vuodesta viiteen vuoteen, jotta Sotatieteen kandidaateista saadaan hivenen pidempi hyöty työelämässä. Tämän takia ensi vuonna ei aloiteta sotatieteiden maisterikurssia kuin lentoupseerien koulutusohjelman osalta, sanoo maisteriosaston johtaja eversti Jukka Aihtia.

Uudistuksen tavoitteena on vasta nykyistäkin paremmin työelämän tarpeisiin ja toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin; valmiuden korostumiseen, kansainvälisyyden lisääntymiseen ja sen myötä uusiin vaatimuksiin nykyaikaiselle upseerille. Keskeinen muutos on myös tutkintorakenteessa siirtyminen oppiainepohjaisesta tutkinnosta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Perustavoite tulee kuitenkin säilymään, tuottaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle niiden poikkeus- ja normaaliolojen tehtävien edellyttämiä korkeakoulutettuja upseereita, jotka kykenevät laaja-alaiseen teorian ja käytännön yhteensovittamiseen ja soveltamiseen sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

- Tutkinnon uudistuksen myötä koko upseerien tutkintokoulutus on uudistettu ja se muodostaa kokonaisuuden, jossa korostetaan monitieteellisiä ilmiöitä, ja niihin liittyviä osaamistavoitteita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaympäristössä, Aihtia toteaa.

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki