Hyppää sisältöön

Taktiikan alalta uusi julkaisu – Taisteluosaston hyökkäyksen nopea toimeenpano

Maanpuolustuskorkeakoulu
4.11.2020 9.59

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun yhteisponnistuksena syntynyt Taisteluosaston hyökkäyksen nopea toimeenpano -teos ilmestyy tänään sähköisenä. Teos on everstiluutnantti Tapio Huhtamellan ja sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalon toimittama taktiikan alan julkaisu, joka koostuu seitsemästä artikkelista.

Idea teokseen sai alkunsa helmikuussa 2020, vuosittaisilla Jalkaväen koulutusalan neuvottelupäivillä, jotka oli yhdistetty taktiikan seminaarin kanssa. Taktiikan seminaarin aiheena oli ”taisteluosaston hyökkäyksen nopea toimeenpano”.

– Seminaarissa pohdittiin sitä, ovatko esimerkiksi viimeaikaisista harjoituksista tehdyt havainnot ja kokemukset todenperäisiä, ja jos ovat, mitkä ovat mahdollisia syitä tähän. Aiheen käsittely sai yllättävän laajat näkökulmat ja siitä nousi paljon hyvää keskustelua, joten totesimme, että voisi olla hyvä käydä tätä keskustelua myös julkisesti, everstiluutnantti Tapio Huhtamella kertoo. – Saimme projektiin mukaan lisää kirjoittajia, ja jokainen heistä halusi tarjota oman näkökulmansa taisteluosaston hyökkäyksen nopeasta toimeenpanosta. Niinpä päätimme julkaista ajatuksemme kirjan muodossa.

– Artikkeleiden laatu oli hyvin korkea ja täytti tieteellisen kirjoituksen kriteerit, joten nämä kirjoitukset oli mahdollista koostaa yhdeksi teokseksi ja julkaista osana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen julkaisusarjaa, sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo jatkaa.

Huhtamella ja Mäkitalo korostavat, että hyökkäyksen toimeenpanon hitaus voi osittain olla mielikuva, mutta osittain artikkeleista löytyy tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa hyökkäyksen toimeenpanon nopeuteen. Huhtamellan ja Mäkitalon tavoitteena olisikin avata keskustelu aiheesta ja kannustaa muitakin taktiikan osaajia jakamaan omia ajatuksiaan.

– Avoimesti saatavilla olevat taktiikan julkaisut ovat Suomessa harvinaisia, Mäkitalo kertoo. – Ei ole aivan tavallista käsitellä kriittisesti taktiikan nykytilaa. Mutta meidän tavoitteenamme on nimenomaan ollut kannustaa julkiseen keskusteluun tästä aiheesta.

– Toivomme, että tämä kannustaisi muitakin tuomaan ajatuksiaan taktiikasta esille, Huhtamella kiteyttää.


Tapio Huhtamella ja Janne Mäkitalo (toim.): Taisteluosaston hyökkäyksen nopea toimeenpano. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 2. Helsinki 2020.

Teoksen voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.