Hyppää sisältöön

Tapio Peltomäeltä merkittävä lahjoitus teknologiaennakoinnin professuuriin

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 11.10.2023 11.54
Tiedote

Peräti 600 000€ arvoinen lahjoitus yksityishenkilöltä on merkittävin Maanpuolustuskorkeakoulun historiassa, ja mahdollistaa uuden professuurin avaamisen.

Maanpuolustuskorkeakoulu vastaanotti 11.10.2023 historiansa suurimman lahjoituksen yksityishenkilöltä, kun turkulainen kauppatieteiden maisteri Tapio Peltomäki lahjoitti 600 000€ sotatieteelliseen tutkimukseen. Rahoitus käytetään teknologiaennakoinnin professuuriin ja alaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen.

”Olen ollut aktiivisesti mukana maanpuolustustyössä vuosikymmeniä ja näin lahjoitusprofessuurin olevan vaikuttavuudeltaan paras mahdollisuus jatkaa tätä työtä – myös upseerikoulutuksen osalta. Viime vuosien teknologinen murros näyttää lähes vallankumoukselliselta ja se ansaitsee tarkempaa tutkimusta ja ymmärrystä”, toteaa Peltomäki.

Tapio Peltomäki on erittäin aktiivinen reserviläinen ja hän on toiminut vuosikymmenien aikana mm. Maanpuolustuskoulutuksen puheenjohtajana ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana. Sotilasarvoltaan hän on everstiluutnantti reservissä.

”Venäjän hyökkäys- ja Ukrainan puolustussota on nostanut minulle esiin kaksi isoa havaintoa: ensinnäkin, olemme Suomessa vuosikymmenien ajan varautuneet sellaiseen sotaan, jota parhaillaan käydään. Toiseksi, sodankäyntiin on tullut täysin uudenlaisia tapoja ja elementtejä. Huomioni on kiinnittynyt erityisesti jälkimmäiseen. Tiedustelu, suunnittelu, viestintä ja itse sodan johtaminen sisältävät aivan uusia tapoja ja elementtejä."

"Vajaa vuosikymmen sitten kertausharjoituksessa näin ensimmäisen kerran lennokkeja. Tokikaan tuolloin meille reserviläisille ei näytetty ihan kaikkea, mutta kehitys on ollut huimaa. Paljon siviilipuolen tekniikkaa ja toimintatapoja on viety sotilasympäristöön. Esim. satelliittijärjestelmät ja paljon esillä olevat monikäyttöiset droonit”, taustoittaa Peltomäki.

Lahjoitus edesauttaa teknologisen tutkimustyön kehitystä

Teknologiaennakoinnin tutkimus on Maanpuolustuskorkeakoulussa uutta, ja professuurin yhteyteen muodostetaan myös oma tutkijaryhmä. Tehtävä täytetään vuoden 2024 aikana ja tarkemmat tutkimusteemat määräytyvät valittavan henkilön profiilin mukaan.

Alaan kuuluu ennen kaikkea strategisen tietopohjan kartoittaminen sekä muutoksen ja vaikutusten tutkiminen. Tutkittavia aiheita ovat mm. kvantti-, nano-, häive- ja avaruusteknologia, autonomiset järjestelmät sekä älykkäät energiaratkaisut. Erityisesti sotatieteellistä tutkimusta kiinnostaa laaja-alaisesti sodankäyntiin vaikuttavat vallankumoukselliset – murrokselliset – teknologiat.

Professuuri mahdollistaa syvemmän yhteistyön kotimaisten yliopistojen kanssa ja kansainvälisen verkostoitumisen alan tutkimuksessa erityisesti Suomen Nato-jäsenyyden myötä. Tutkimuksen tuloksia kyetään hyödyntämään hyvin nopeasti Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa.

”Teknologiaennakoinnin kehityksellä luodaan upseeristolle tietämystä teknologian tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin varautumisessa”, kertoo tutkimusryhmän johtaja, insinöörimajuri Mika Nieminen.

”Tavoitteenamme on lahjoituksen mahdollistamana rakentaa oma tutkimusryhmä ja yhteistyöverkosto teknologiaennakoinnin ympärille”, Nieminen jatkaa kiitollisena.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa kiittää lämpimästi Tapio Peltomäkeä merkittävästä lahjoituksesta.

”Tämä erittäin arvokas lahjoitus mahdollistaa strategiamme mukaisesti sotataidon ytimeen kohdistuvaa, tulevaisuuteen luotaavaa tutkimus- ja opetustoimintaa. Professuuri vastaa täysin Puolustusvoimien tutkimusstrategiassa määritettyihin tietotarpeisiin. Tämä on hieno osoitus halusta tukea sotatieteellistä tutkimusta ja opetusta”.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Yhteiskuntasuhdejohtaja, everstiluutnantti Tuomas Liukko: [email protected], +358 299 530 700

´