Hyppää sisältöön

Tiivistä yhteistyötä jo vuosien ajan — ”MPKK on aina ollut luonteva yhteistyökumppani”

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 28.6.2021 13.14
Poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija dosentti Kari Laitinen

Poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija dosentti Kari Laitinen on uransa aikana tehnyt yhteistyötä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa eri tehtävissä. Yhteistyön merkityksen yhteiskunnan toimijoiden välillä hän näkee korostuvan tulevaisuudessa entisestään turvallisuusympäristön muutoksen myötä.

Tutkijan ura ei ollut Kari Laitiselle itsestäänselvyys. Kansainvälistä politiikkaa Tampereen yliopistossa opiskellut Laitinen on urallaan työskennellyt muun muassa Valtioneuvoston kansliassa, Poliisihallituksessa sekä Puolustusministeriössä. Tehtävät ovat edellyttäneet tiivistä yhteistyötä eri turvallisuuden toimijoiden kanssa. 

Laitinen on päässyt urallaan tekemään yhteistyötä useaan otteeseen myös Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Hän luonnehtiikin Maanpuolustuskorkeakoulua luontevaksi yhteistyökumppaniksi. Yhteistyöhön ovat johtaneet niin sisällölliset yhteydet ja kuin uran varrella saadut tuttavuudet. Lukuisten teosten, raporttien ja tutkimushankkeiden ohella Laitinen on pitänyt luentoja ja ohjannut opinnäytteitä sekä väitöskirjoja Maanpuolustuskorkeakoululla. Tälläkin hetkellä väitöskirjan ohjausprojekti on aluillaan.

Raja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä on entisestään hämärtynyt vuosien saatossa, minkä vuoksi eri turvallisuustoimijat ovat entistä linkittyneempiä keskenään. Laitinen korostaakin yhteistyön merkitystä edellytyksenä turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

Yhteistyön merkitys tunnistetaan

Kokonaisturvallisuusmallilla on pyritty rakentamaan yhteistoimintaa turvallisuustoimijoiden välillä. Laitisen mukaan haasteita kuitenkin vielä on esimerkiksi hallinnonalojen siiloutumisen ja eräänlaisen putkiajattelun muodossa. Myös yksittäisten organisaatioiden sisäisesti tiedonkulkua tulisi parantaa.

- Jo pidemmän aikaa olemme tiedostaneet, että erilaiset turvallisuuteen ja toisaalta turvattomuuteen liittyvät kysymykset ovat hankalia tunnistaa ja hankalia ottaa haltuun. Ne harvoin osuvat yksittäiselle hallinnon alalle. Jo pitkän aikaa ne ovat osuneet useamman tahon toimialueelle. Meidän täytyisikin vahvistaa entisestään poikkihallinnollista tekemistä.

Laitisen mukaan koronakriisi osoitti, että parannettavaa yhteistoiminnassa edelleen on. Toisaalta kriisitilanteissa on nähtävissä positiivinenkin puoli.

- Niin ikäviäkin kuin tämänkaltaiset koronakriisit ovat, niin niissä on myös hyvä puoli, että ne pakottavat miettimään ja kirkastamaan toimintaa. Ne osoittavat hankaluuksia ja osa-alueita, jotka eivät toimi kauhean hyvin.

Sisällöllisiä yhteyksiä Poliisin ja Puolustusvoimien välillä on tulevaisuudessa vielä enemmänkin. MPKK:n sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtisen kanssa kirjoitetussa Kansallinen turvallisuus murroksessa-kirjassa Laitinen ja Huhtinen pohtivat muun muassa asevelvollisuutta. 

- Asevelvollisuus on merkittävä kysymys, jossa on puolustusvoimain aspekti luonnollisestikin, mutta se liittyy myös poliisin toimintaympäristöön. Keitä meidän ihmiset ovat, millaisia he ovat jatkossa ja ovatko he halukkaita puolustamaan Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa. Millaisia haasteita meillä on edessä turvallisuusriskimielessä, Laitinen sanoo.

Sisällöllisen yhteistyön ohella myös koulutuksellista yhteistyötä Poliisin ja Puolustusvoimien välillä tulisi Laitisen mukaan kehittää. Strateginen toimintaympäristöanalyysi olisi tämän osalta luonnollinen yhteistyön osa-alue.

-  Poliisi on saanut Poliisihallituksen hyvän tekemisen johdolla kehitettyä analyysitoimintaansa ja ennakointia. Myös Puolustusvoimat on strategisessa suunnittelussaan hyödyntänyt ennakointianalyysin tekemistä.

Yhteistyö tulevaisuudessa

Antoisinta projektia tai tehtävää on, jossa hän on ollut mukana, on Laitisen mukaan mahdotonta nimetä. Kaikissa on ollut omanlaisia opettavia piirteitä ja ennen kaikkea yhteistyö oman organisaation ulkopuolisten kanssa on avartanut. 

Laitinen näkee sidosryhmäyhteistyön korostuvan entisestään tulevaisuudessa. Syynä on sekä turvallisuusympäristön muutos että taloudelliset realiteetit. 

- Kenelläkään ei ole liikaa veroeuroja käytettävissä niin kyllä se yhteistyön tekeminen on tärkeää. Kutsuisin sitä strategiseksi kumppanuudeksi, jossa mennään saman pöydän ääreen ja kaikki tuovat pöytään erilaista osaamista ja kokemusta. Kun tarkastelee Puolustusvoimia ja Poliisia, niin haasteet ovat sitä luokkaa, että ei ole puhettakaan, että kukaan pärjäisi itsekseen.

Kiinteitä rakenteita ja säännöllistä yhteydenpitoa tulisi Laitisen mukaan kehittää yhteistoiminnan tiivistämiseksi. Myös virkakiertoon, jota hän on itse urallaan hyödyntänyt useaan otteeseen, tulisi kannustaa entistä enemmän. Tällä voitaisiin tuoda organisaatioihin uusia ideoita ja edistää käytännön toimintaa tunnistettuihin haasteisiin vastaamiseksi. 

- Tärkeää olisi, että kyettäisiin mahdollisimman proaktiivisesti edistämään yhteistyötä, ettei olisi niin että tulee kriisi, joka pakottaa tekemään uudistuksia. Olisi tärkeää olla valmiutta ennakoida ja miettiä ja tehdä sitten rohkeasti uudistuksia. Kyllä me ollaan menossa, joskus pienin askelin, mutta eteenpäin ollaan menossa, Laitinen päättää.