Hyppää sisältöön

Uudella järjestelmällä uuteen lukuvuoteen

Maanpuolustuskorkeakoulu
8.9.2021 11.27
Tiedote

Lukuvuoden kuluessa sotatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin sekä yleisesikuntaupseerintutkinnoissa tullaan ottamaan käyttöön opetuksen suunnittelu- ja opintohallintojärjestelmä Peppi. Aiemmin erillisiin järjestelmiin ja tiedostoihin jakaantuneet opintohallintojärjestelmä, opetussuunnitelmat ja viikko-ohjelmat löytyvät jatkossa yhden palvelukokonaisuuden alta.

Opetuksen suunnittelu- ja opintohallintojärjestelmä Peppi tullaan ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön 15.10.2021 mennessä. Järjestelmä on kattava palvelukokonaisuus opetukseen ja opintohallintoon sekä opettajille että opiskelijoille ja koulutuksen suunnittelijoille. 

MPKK:n koulutuspäällikön komentaja Petri Pääkkösen mukaan uusi järjestelmä on iso muutos, mikä parantaa tietojen käytettävyyttä ja helpottaa esimerkiksi opetussuunnitelmatyön tekemistä. Myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytössä oleva Peppi-järjestelmä muuttaa opintohallintoa ketterämpään ja modernimpaan suuntaan. Suunnitelmallista työtä uuden opintohallintojärjestelmän eteen on tehty jo vuosien ajan.

– MPKK:lla opintohallintojärjestelmän vaihtaminen on ollut esillä jo hyvin paljon aikaisemmin ja tässä on tehty useiden vuosien työ ensi alkuun vaatimusmäärittelyiden ja hankinnan osalta. Aikanaan on päädytty nykyiseen järjestelmään ja nyt sitä on Puolustusvoimien tietotekniset reunaehdot ja MPKK:n tarpeet huomioiden rakennettu meidän käyttöön parhaiten soveltuvaksi, Pääkkönen kertoo.

Eri käyttäjille erilaisia rooleja

Järjestelmässä on erilaisia rooleja eri käyttäjille niin opiskelijalle, opettajalle kuin suunnittelijalle. Opiskelijat näkevät järjestelmästä omat opintosuunnitelmansa (HOPS), opintosuoritukset, opetussuunnitelmat ja osalle opiskelijoista on näkyvillä myös viikko-ohjelmat. 

Opettajat suunnittelevat opintojaksonsa Pepissä tekemällä pedagogiset käsikirjoitukset eli suunnitelman opintojakson yksityiskohtaisista osaamistavoitteista sekä arviointi- ja opetusmenetelmistä. Opettajat myös arvioivat opiskelijoiden opintojaksot Pepissä.

Pääkkösen mukaan opiskelijat tullaan kouluttamaan järjestelmän käyttöön kurssien aloittamisen yhteydessä.  Vastaavasti Opintoasiainosasto järjestää suunnittelijoille ja opettajille erillisiä koulutuksia järjestelmän käytöstä syksyn aikana.

Pitkäjänteistä työtä toimivan järjestelmän eteen

Käytännön työtä uuden järjestelmän eteen on tehty keväästä lähtien ja järjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen. Taustalla on Peppi-konsortio, johon järjestelmää käyttävät korkeakoulut voivat tarvittaessa tukeutua sekä esittää kehitysehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. 

– Käytön valmistelu on aloitettu viime keväänä, jolloin järjestelmän projektihenkilöstön toimesta Peppi-järjestelmään on viety opetussuunnitelmat ja opetukseen liittyviä valmisteluita on tehty. Järjestelmä on ollut opettajien käytössä pedagogisten käsikirjoitusten tekemistä varten viime huhtikuusta alkaen. Käyttöönoton valmistelua tullaan jatkamaan vielä syyskuussa ja tässä hiotaan vielä muutamia pieniä kiviä kengästä pois, Pääkkönen kuvaa järjestelmän käyttöönottoprosessia.

Pääkkönen haluaa korostaa, että järjestelmän käyttöönotto on ollut merkittävä prosessi, joka on edellyttänyt laajaa yhteistyötä.

– Tämä ei ole ollut vain Opintoasiainosaston asia vaan ainelaitosten opettajien ja esikunnan tietohallintoyksikön suunnalta on ollut todella suurta panostusta. Yhdessä on tehty töitä paljon ja tämä yhteistyö on laajentunut puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluihin, missä järjestelmä tulee myöskin käyttöön. Yhdessä tekemällä ollaan päästy tähän nykyiseen tilanteeseen ja edelleenkin sitä tekemistä tarvitaan, jotta tästä järjestelmästä saadaan ulosmitattua ne kaikki hyödyt ja tavoitteet mitä tälle on asetettu, Pääkkönen päättää.