Hyppää sisältöön

Uusi Suomalaisen sotataidon klassikot -teos on ilmestynyt

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 18.1.2023 12.15
Tiedote

Järjestyksessään yhdestoista Suomalaisen sotataidon klassikko on kapteeni (myöh. eversti) Taisto Olavi Lehden vuonna 1950 laatima, aiemmin julkaisematon Sotakorkeakoulun diplomityö "Armeijan ja kansan nykyistä läheisempien suhteiden saavuttamisen tarve ja mahdollisuudet".

Kuvassa kadetit marssivat juhlapuvuissaan presidentinlinnan ohitse 50-luvun Suomessa.

Lehden kirjoittaman tutkimuksen syntyaikana toinen maailmansota oli vastikään päättynyt ja kylmä sota aluillaan. Lehden tutkimus käsittelee suomalaisen yhteiskunnan ja Puolustusvoimien välistä suhdetta tilanteessa, jolloin Puolustusvoimien arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa oli laskenut hyvin matalalle tasolle.

Nyt reilu seitsemän vuosikymmentä myöhemmin Puolustusvoimat on kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa, mutta moni Lehden tutkimuksessaan esiin nostama seikka on yhä ajankohtainen. 

Teoksen toimittanut sotahistorian apulaisprofessori Mikko Karjalainen toteaa, että kerran vuodessa julkaistavaksi klassikkoteokseksi pyritään valitsemaan julkaisematon, laadukas ja aiemmin vähän tunnettu tutkimus tai tekstikokonaisuus, joka on säilyttänyt ajankohtaisuuteensa. Lehden tutkimus täyttää nämä vaativat kriteerit. 

Kylkiartikkelit syventävät aihetta 

Lehden tutkimuksen yhteyteen on laadittu kolme alkuperäistekstiä selittävää ja syventävää kylkiartikkelia.

Mikko Karjalainen valottaa Lehden henkilökuvaa 1930-luvun asevelvollisena ja talvi- ja jatkosodan läpikäyneenä nuorena upseerina. Filosofian tohtori Helena Pilke arvioi Puolustusvoimien ja suomalaisen yhteiskunnan suhdetta 1940–1960-luvuilla. Sotilassosiologian professori Teemu Tallberg puolestaan tarkastelee Lehden tutkimuksessaan tekemiä havaintoja nyky-yhteiskunnan, asevelvollisuuden ja kansalaisten maanpuolustussuhteen näkökulmista. 

Professori Tallberg tiivistää artikkelissaan maanpuolustussuhteen kehityksen 1950-luvulta nykypäivään. Lehden tutkimuksen ajoista Puolustusvoimien ja yhteiskunnan suhde on muuttunut merkittävästi parempaan suuntaan:

"Puolustusvoimat ei ole enää monelle paheksuttu ja vieroksuttu karjuvien herrojen laitos, jonka sotilaita nähdään liian usein rähjäisissä vaatteissa ja humalassa. Asevelvollisuuden laaja kannatus kansalaisten keskuudessa ja yli puoluerajojen on taannut sen, että varusmiespalvelus säilyy jatkossakin keskeisenä käyttöliittymänä maanpuolustuksen ja kansalaisten välillä”.

Maanpuolustuskorkeakoulu kiittää erittäin lämpimästi Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiötä, joka on vastannut teoksen julkaisukustannuksista. Ilman säätiön merkittävää panostusta tämäkin aikakautensa klassikkoteksti olisi voinut jäädä pölyttymään arkistojen kätköihin.

Taisto Olavi Lehden tutkimus on luettavissa ilmaiseksi Doria-julkaisuarkistossa: Armeijan ja kansan nykyistä läheisempien suhteiden saavuttamisen tarve ja mahdollisuudet

´