Hyppää sisältöön

Vaihto-opiskelu laajentaa näkökulmaa ja tuo uusia ulottuvuuksia opiskeluun sekä uralle

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 9.12.2021 12.23
Tiedote

Vaihto-opinnot ovat nykyisin mahdollisia Maanpuolustuskorkeakoululla myös kadettiopiskelijoille, tutkija- ja opettajavaihdon lisäksi. Haastattelussa kaksi suomalaista kadettia kertovat vaihtokokemuksistaan sekä vaatimuksista vaihtoon lähtemiselle. Lisäksi kaksi ranskalaista kadettia kertovat syyslukukauden tunnelmistaan Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa.

Kadetti Anna Juvonen, 106. kadettikurssi, Maavoimien opintosuunta

”Olin vaihdossa Hampurissa Helmut Schmidt -yliopistossa koko viime lukuvuoden. Olin paikan päällä elokuun lopusta marraskuuhun, ja marraskuusta maaliskuuhun etänä Suomesta koronan takia. Maaliskuussa palasin Hampuriin ja olin vielä kesäkuuhun asti paikan päällä. 
Vaihto-opiskelu Maanpuolustuskorkeakoululla on kadettien osalta hyvin uusi juttu. Sopimukset yliopistojen välillä ovat toistaiseksi kahdenvälisiä, joten vaihto eroaa siviiliyliopistojen Erasmus-vaihdosta eikä opintoja pysty hyväksilukemaan Suomessa. Samalla se on myös aika vapauttavaa, koska vaihtovuodesta tuli itsensä kehittämisen vuosi ja pystyi valitsemaan juuri sellaisia kursseja, jotka kiinnostavat itseä.

Systeemiero Saksan ja Suomen välillä on melko suuri. Saksassa upseerit opiskelevat sotilaallisen tutkinnon lisäksi siviilitutkinnon. Sotilaallinen koulutus ja yliopistokoulutus ovat täysin eri paikoissa ja eriytetty. Meidän yliopistolla oli torstaisin ”grüner tag” (vihreä päivä), jolloin täytyi pitää sotilasasua. Muina päivinä suurin osa kulki siviilivaatteissa. Itse opiskelin Weimarin tasavaltaa, Neuvostoliiton historiaa, antiikin Kreikkaa ja Roomaa, keskiaikaa sekä arabiaa – sellaisia aiheita, jotka eivät hirveästi liippaa omien opintojen läheltä.

Kadetti Anna Juvonen

Vaatimuksena lähtemiselle oli, että kielitaito täytyy olla sillä tasolla, että korkeakouluopinnot onnistuvat. Saksan kielen opettajien kanssa tehtiin kieliarvio, jonka perusteella kurssinjohtajalle ja Kadettikoulun johtajalle annettiin suositus.

Saksassa Bundeswehrillä painaa historian taakka. He miettivät arjessa koko ajan sitä, että miten he tasapainoilevat historian painolastin kanssa. Se aiheuttaa paljon sellaista, että monia perinteitä ei enää ole. Suomi ja Saksa ovat sotilaskulttuurillisesti todella lähellä toisiaan, mutta meillä on paljon sellaista, joka on Saksasta hävinnyt.

Taloudellisesta puolesta vaihdossa ei joudu murehtimaan. Asuminen ja ruoka olivat ilmaista, ja kerran kuussa on mahdollisuus matkustaa Suomeen lomamatkalle, mutta se jäi osittain koronan takia käyttämättä. Lisäksi päiväraha maksetaan Saksan päivärahan mukaan. Taloudelliset seikat eivät ole este vaihtoon lähtemiselle.

Kokonaisuutena vaihto antoi todella paljon ja oli uskomattoman hieno kokemus. Olen hyvin kiitollinen, että pääsin sinne. Kielitaito kasvoi kohisten, mutta sen lisäksi näkökulma laajentui ja osaa arvostaa mitä meillä on, kun on päässyt näkemään, miten muualla tehdään asiat. Se on ehkä suurin asia mitä ulkomailla käymisestä saa – näkökulma laajenee ja tarkentuu. Kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin on myös herännyt ja toivon, että saksan taidosta on hyötyä tulevaisuudessa. 

Ehdottomasti suosittelen vaihtoon lähtemistä, jos täyttää kriteerit ja kielitaito on hyvällä tasolla. Tässä ammatissa on hyvä myös oppia siihen, että on pitkiä aikoja poissa läheistensä luota, niin vaihto on myös sen osalta kasvattava kokemus.”

Kadetti Aleksi Michel, 107. kadettikurssi, Maavoimien opintosuunta

”Olen ollut tämän vuoden syksystä lähtien vaihdossa Ranskassa, Ranskan maavoimien kadettikoulussa École spéciale militaire de Saint-Cyr’ssa toisella vuosikurssilla. Vaihto kestää koko lukuvuoden ajan ja päättyy ensi kesäkuussa. Maanpuolustuskorkeakoululta voi kadettina tällä hetkellä päästä vaihtoon joko Saksaan tai Ranskaan ja kielitaito on ensimmäisenä vaatimuksena molempiin paikkoihin.

Opiskelu on ollut sekä sotilaallista että akateemista. Sotilaalliseen koulutukseen kuuluvat esimerkiksi vuoristokurssi sekä viidakkokurssi. Opiskeltavat aiheet ovat vastaavia kuin Suomessa ja yhteneväisyyksiä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa on jonkin verran. Akateemiset opinnot jakautuvat luonnontieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen linjaan ja ranskalaiset kadetit valmistuvat myös siviilitutkinnon kanssa. Liikuntaa Ranskassa on enemmän, puolitoista tuntia ohjattua liikuntaa päivittäin.

Vuoristokurssi kesti kaksi viikkoa Alpeilla Ranskan ja Italian rajan läheisyydessä ja kurssiin kuului muun muassa kalliokiipeilyä, köysilaskeutumista, jäätikkötoimintaa ja lukuisia marsseja. Kurssin aikana huiputettiin lisäksi vajaa 3400 metrinen huippu. Kurssilla pääsi tutustumaan uuteen toimintaympäristöön ja oppimaan uusia vuoristojoukoille tyypillisiä toimintatapoja.

Kadetti Aleksi Michel

École spéciale militaire on perustettu vuonna 1802 Napoleonin toimesta ja koululla on pitkät perinteet, joista yhtenä esimerkkinä mainittakoon ratsastus. Ratsastus kuuluu jokaisen kadetin opetusohjelmaan ja se on osa ranskalaisen ratsuväen perinteitä. Meillä ratsastustunteja on ollut syksyllä kuusi kappaletta.

Vaihto-opiskelu Ranskassa mahdollistaa kielitaidon kehittämisen ja antaa paremman ymmärryksen ranskalaisesta sotilaskulttuurista ja upseeristosta. Samalla voi luoda hyvinkin kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Kiinnostus kansainvälisiä tehtäviä kohtaan on ehdottomasti kasvanut ja tulevaisuudessa vaihdosta on varmasti hyötyä, mikäli pääsee kansainväliseen operaatioon. Tällöin yhteistoiminta ranskalaisten kanssa on helpompaa.

Kannustan kaikkia lähtemään vaihtoon, mikäli siihen on mahdollisuus. Se avaa näkemyksiä ja tuo uusia ulottuvuuksia opiskeluun ja omalle uralle.”

Vänrikki (2nd lieutenant) Niels ja vänrikki Louis, kolmannen vuosikurssin kadetit, École spéciale militaire de Saint-Cyr

Louis: ”Halusin tehdä maisterintutkielmani pohjoismaisesta valtiosta. Tapasin viime vuonna Saint-Cyr’ssä suomalaisen kadetin, joka suoritti vaihto-opintoja. Hän kertoi meille Suomesta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta, mikä herätti myös uteliaisuuteni. Ranskassa Suomi ei ole kovin tunnettu valtio, ja oli todella mielenkiintoista kuulla Suomen historiasta ja kulttuurista.
Tämän vuoden lopuksi, kun olemme saaneet tutkielmamme täällä valmiiksi, valitsemme aselajin ja opiskelemme vielä vuoden aselajikoululla, jonka jälkeen valmistumme.
Olemme osallistuneet tutkielman tekemisen lisäksi myös sotilaskoulutukseen. Koulutuksessa on paljon samankaltaisuuksia ranskalaisen koulutuksen kanssa, vaikka taktiikassa onkin ollut eroja.
Kulttuurin osalta vaihdossa ei ole ollut suuria yhteentörmäyksiä. Toki osa perinteistä on erilaisia ja emme käy saunassa Ranskassa!”

Vänrikit Louis (vasemmalla) ja Niels

Niels: ”Aluksi halusin lähteä vaihtoon Islantiin, mutta tutkielman aiheiden puolesta se ei ollut mahdollista. Halusin kuitenkin lähteä kylmään maahan, joten mietin Norjaa, Ruotsia ja Suomea. Kun puhuin vaihdossa olleen suomalaisen kadetin kanssa, päätin myös itse hakea Suomeen ensimmäisenä vaihtoehtonani.
Olemme myös päässeet vierailemaan eri kaupungeissa kuten Turussa ja Lappeenrannassa vapaa-ajallamme ja tutustumaan Suomeen paremmin. Aika on kuitenkin ollut rajoittava tekijä, sillä meidän täytyy saada kolmessa kuukaudessa maisterintutkielmamme valmiiksi.”

Louis ja Niels: ”Olemme kokonaisuutena tyytyväisiä, että valitsimme Suomen ja Maanpuolustuskorkeakoulun vaihtokohteeksemme, ja kokemus on kaikkiaan ollut hyvä!”