Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus Euroopan strategisesta autonomiasta

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 18.6.2024 11.44
Tiedote

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heljä Ossan strategian tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon Itälinnake-auditoriossa perjantaina 16. elokuuta 2024 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula ja vastaväittäjänä Göteborgin yliopiston apulaisprofessori Lisbeth Aggestam

Ossan väitöskirjan otsikko on European Strategic Autonomy in the Transatlantic Security Context: American Perceptions of European Security and Defence Integration (suom. Euroopan strateginen autonomia transatlanttisessa turvallisuuskontekstissa: Yhdysvaltalaisia käsityksiä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta integraatiosta). Väitöstutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten eri toimijat Yhdysvaltojen poliittisella kentällä määrittelevät Euroopan strategisen autonomian, sekä tunnistaa näkökulmia, jotka nousevat esiin amerikkalaisessa keskustelussa Euroopan turvallisuudesta ja puolustuksesta puhuttaessa. 

Euroopan strategista autonomiaa on tutkittu viime vuosina runsaasti, mutta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tutkimuksen näkökulma on ollut eurooppalainen. Amerikkalainen näkökulma on jäänyt aiemmassa tutkimuksessa vähemmälle huomiolle, eikä amerikkalaisia käsityksiä Euroopan strategisesta autonomiasta ole tarkasteltu systemaattisesti ja pitkällä aikavälillä. Ossan väitöskirja osaltaan täyttää tätä tutkimuksellista aukkoa.

Amerikkalainen keskustelu Euroopan strategisesta autonomiasta on moniäänistä

Tutkimuksessa tarkastellaan kahden ryhmän näkemyksiä. Ensimmäisen ryhmän muodostavat amerikkalaiset poliittiset päätöksentekijät, kuten presidentit, ulko- ja puolustusministerit sekä muut keskeiset ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan päättäjät. Toiseen analysoitavaan ryhmään kuuluvat ulko- ja ulkopolitiikan vaikuttajat, kuten amerikkalaisten tutkimuslaitosten, ajatushautomoiden ja muiden ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä transatlanttisten suhteiden parissa työskentelevät asiantuntijat.  

Tutkimus osoittaa, että amerikkalainen keskustelu Euroopan strategisesta autonomiasta on moniulotteista ja -äänistä, eikä ole olemassa vain yhtä amerikkalaista lähestymistapaa Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että amerikkalainen keskustelu Euroopan strategisesta autonomiasta keskittyy edelleen pitkälti turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin kysymyksiin, vaikka Euroopassa keskustelu on laajentunut esimerkiksi tuotantoketju-, energia- ja teknologiakysymyksiin. 

Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että amerikkalaiset näkemykset eurooppalaisesta turvallisuudesta ja puolustuksesta ilmenisivät sykleissä: joskus Euroopan strateginen autonomia nähdään mahdollisuutena, toisinaan uhkana. Tarkastelemalla amerikkalaista keskustelua 25 vuoden ajalta tutkimuksessa esitetään, että erilaiset näkemykset ja asenteet eivät välttämättä ilmene syklisesti, vaan ne ovat läsnä samanaikaisesti ja ovat luonteeltaan varsin pysyviä. Väitöstutkimuksessa osoitetaan, että Euroopan strategiseen autonomiaan ja eurooppalaiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät argumentit ovat pysyneet lähestulkoon samoina useiden vuosien ajan. Erityisesti poliittisten päätöksentekijöiden näkemyksissä on ollut vain vähän vaihtelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Ulkopolitiikan vaikuttajien keskuudessa keskustelu sen sijaan on moniäänisempää, mikä osoitetaan esittelemällä tutkimusaineistosta havaittuja vaikuttajaryhmiä. 

Väittelijästä
Heljä Ossa valmistui vuonna 2018 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta, jossa hän opiskeli pääaineenaan kansainvälistä politiikkaa. Hän on aiemmin työskennellyt tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa, ja toimii tällä hetkellä tutkijana London School of Economics and Political Science -yliopistossa Lontoossa. 

Väitöstilaisuuteen ilmoittautuminen 9.8.2024 klo 16.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/ossan-vaitostilaisuus

Väitöstilaisuus on englanninkielinen. 

Väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta: European Strategic Autonomy in the Transatlantic Security Context: American Perceptions of European Security and Defence Integration

Väittelijän yhteystiedot
Heljä Ossa
[email protected]

´