Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus itsensä johtamisesta Puolustusvoimissa

Julkaisuajankohta 21.10.2022 12.17
Tiedote
Kuvassa syksyisellä taustalla M05-maastopukuun pukeutunut majuri Mika Penttinen.
Majuri Mika Pentinen

Majuri Mika Penttisen johtamisen tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalon auditorio Itälinnakkeessa 18. marraskuuta 2022 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja vastaväittäjinä Tampereen yliopiston professori, hallintotieteiden tohtori Jari Stenvall sekä Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, filosofian tohtori Heikki Siltala.

Penttisen väitöskirjan otsikko on Itsensä johtamisen konsepti Puolustusvoimissa – yksilöllistä osaamisen johtamista yhteisössä ja organisaatiossa ja se on laadittu johtamisen tieteenalalle. Yleisesikuntaupseerin tutkinnossaan laadittua diplomityötä laajentaen väitöstutkimuksessaan Penttinen tarkastelee niin itsensä johtamisen kuin osaamisen johtamisen käsitteitä sekä yleisesti että erikseen Puolustusvoimissa johtamisen, johtajuuden, organisaation kulttuurin ja organisaation rakenteen muodostaman kokonaisuuden avulla.

Itsensä johtamisen konsepti – tuttuakin tutumpi tuntematon 

Tutkimustulokset osoittivat itsensä johtamisen konseptin olleen ilmiönä tunnistettu Puolustusvoimissa heti 1980- ja 1990-lukujen taitteesta alkaen, jolloin se yleisesti käsitteenä (self-leadership) vakiintui akateemisesti tunnustetuksi johtamisen ja johtajuuden osa-alueeksi. Tarkemmin kuvattuna käsitteenä itsensä johtamista ei kuitenkaan Puolustusvoimissa ole huomioitu kuin vasta 2020-luvulla. Näin ollen Puolustusvoimissa onkin toistaiseksi itsensä johtamisen konseptiin viitattu tai osittain korvattu se käyttäen sellaisia lähikäsitteitä, kuten syväjohtaminen ja pedagoginen johtaminen sekä osaaminen ja toimintakyky. 

Vaikka itsensä johtaminen on vasta määrittymässä ja asemoitumassa yleisesti tunnetuksi johtamisen ja johtajuuden käsitteeksi Puolustusvoimissa, niin voidaan sen silti käytännössä lähikäsitteidensä kautta tulkita sekä olevan että olleen yksi Puolustusvoimien osaamisen johtamisen ydinelementeistä. Syväjohtamisen ja pedagogisen johtamisen sekä osaamisen ja toimintakyvyn konseptien kautta keskeisimpänä tutkimustuloksena itsensä johtamisen käsite osana osaamisen johtamista Puolustusvoimissa on määritetty olevan itseen kohdistuva prosessi, jossa yksilö hallitsee toimintakykyään soveltamalla kognitiivisia ja käyttäytymisperustaisia strategioita vaikuttaakseen kontekstisidonnaisesti osaamiseensa henkilökohtaiset, yhteisölliset ja organisatoriset tehtävät täyttääkseen sekä tavoitteet ja päämäärät saavuttaakseen.

Väittelijä majuri Mika Penttinen (s. 1980) palvelee tutkimusryhmän johtajana Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilasalueella. Santahaminan varuskunnan portilla tulee esittää poliisin myöntämä kuvallinen henkilötodistus (passi tai henkilökortti). Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 4.11.2022 klo 16 mennessä osoitteessa https://lyyti.in/penttinen.

Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyksin Zoom-palvelussa:

Liittymislinkki: https://mpkk.zoom.us/s/65255179400
Salasana: 543288

Penttisen väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot: 
Mika Penttinen
[email protected] 

´