Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus operaatioanalyysin matemaattisten menetelmien soveltamisesta kolmeen osa-alueeseen

Maanpuolustuskorkeakoulu
9.7.2021 10.10
Tiedote

Filosofian lisensiaatti Vesa Kuikan sotatekniikan tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalon Itälinnake-auditoriossa perjantaina 20. elokuuta 2021 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan professori Jouko Vankka ja vastaväittäjinä professori Eero Hyry Tampereen yliopistosta ja filosofian tohtori Ilja Honkonen Ilmatieteen laitokselta.

Kuikan väitöskirjan otsikko on Modelling of military capabilities, combat outcomes and networked systems with probabilistic methods. Operaatioanalyysin matemaattisia menetelmiä sovelletaan kolmeen osa-alueeseen: sotilaalliset suorituskyvyt, taisteluiden lopputulokset ja verkottuneet puolustusjärjestelmät. Valitut osa-alueet ovat puolustusvoimien suunnittelun kannalta keskeisiä ja ne kattavat laajasti erilaisia toiminnallisuuksia. Yhteisenä menetelmänä käytetty todennäköisyyksiin perustuva mallintaminen tekee mahdolliseksi vertailukelpoisten mallien laajentamisen uusiin sovelluksiin, jotka lisäävät järjestelmien ja niiden yhteistoiminnan ymmärtämistä.

Väitös tuo tieteelliseen keskusteluun tutkimustuloksia kullakin kolmella osa-alueella. Työssä on johdettu uudet taistelun voittamisen ja ajallisen keston kaavat analyyttisessa muodossa. Rinnakkaisten järjestelmien yksikkölukumäärien laskentaan on luotu yleinen menetelmä, joka maksimoi kokonaissuorituskyvyn budjetin asettamissa rajoissa. Verkottuneiden järjestelmien sietokyvyn laskentaan ja optimaaliseen sijoitteluun verkkorakenteessa on kehitetty laskentamenetelmiä.

F. Lanchester ja M. Osipov johtivat toisestaan riippumatta vuosina 1915 – 1916 taistelun kulkua kuvaavia matemaattisia kaavoja tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisuina. Kuikan väitöskirjassa on johdettu uusia tuloksia taistelun voiton todennäköisyydelle ja taistelun kestolle stokastisten differentiaaliyhtlöiden ratkaisuina. Nämä teoreettisesti johdetut tulokset ovat eräässä mielessä jatkoa yli sata vuotta sitten tehdylle tutkimukselle.

Järjestelmien suorituskyvyn mallintaminen todennäköisyyslaskentaa käyttämällä on kokonaan uusi analyyttinen menetelmä. Menetelmä poikkeaa monista muista yksityiskohtaisemmista systeemien mallintamisessa käytettävistä osaratkaisuista tai simulaatiomenetelmistä ja soveltuu enemmän yleiskuvan muodostamiseen matemaattisella lähestymistavalla.

Verkottuneiden järjestelmien mallintaminen täydentää kahta edellä mainittua aluetta, taisteluiden mallintamista ja suorituskykyjen mallintamista. Yhdistämällä verkostolaskennan ja todennäköisyyslaskennan menetelmiä voidaan mallintaa monia puolustusvoimien järjestelmiä koskevia kysymyksiä.

Väittelijä filosofian lisensiaatti Vesa Kuikka (s. 1958) palvelee erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella Informaatiotekniikkaosastolla.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisö ei voi osallistua tilaisuuteen paikan päällä. Väitöstilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot
Vesa Kuikka
[email protected]