Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Väitöstilaisuus sotatalouden tieteenalalta

Maanpuolustuskorkeakoulu 27.6.2018 8.24
Tiedote

Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniaisen sotatalouden tieteenalalle lukeutuva väitöskirja Essays in National Defence tarkastetaan 17. elokuuta 2018 klo 12 Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa. Tutkimus sisältää kuusi esseetä, jotka käsittelevät pienen maan maanpuolustuskykyä, asepalveluksen, sotilaallisen liittoutumisen ja puolustushankintojen teemoja sekä kybersodan uhkaa.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Professori Hannu Vartiainen Helsingin yliopistosta, kustoksena toimii professori Juha-Matti Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Väitöstilaisuus on suomeksi.

Keskeisimmät tulokset

(i) Pieni puolustusarmeija taistelee rajummin kuin suuri hyökkäysarmeija. Kansallisen turvallisuuden rakentamisessa on tärkeätä viestittää maanpuolustuskyvystä potentiaalisille vihollisille.

(ii) Pienen riskiluokan maalle vapaaehtoinen asepalvelus on oikea ratkaisu. Suuren riskiluokan maalle kansalliseen turvallisuuteen liittyvät näkökohdat sen sijaan puoltavat yleistä asevelvollisuutta; siihen liittyy laaja koulutettu reservi.

(iii) NATO-option matemaattinen arvo riippuu positiivisesti maan riskiluokasta ja liittoutumiseen liittyvistä turvallisuushyödyistä mutta negatiivisesti liittoutumiseen liittyvistä vastuista ja kustannuksista.

(iv) Puolustushankintoihin liittyvät vastakaupat toimivat riskivakuutusjärjestelmänä. Jos niiden avulla esim. lentokaluston huolto on toteutettavissa kotimaassa, tämä vahvistaa kaluston suorituskykyä.

(v) Ylikansallinen yhteistyö puolustusvälineiden yhteishankinnoissa ei toimi, koska maiden intressit harvoin kohtaavat.

(vi) Kyberteknologian tuleminen on merkittävästi muuttanut sodankäynnin luonnetta.

Merkittävin tulos

Kaikissa esseissä on uusia konfliktiteoriaan liittyviä tuloksia. Esseen (iii) mukaan NATO-option teoreettisen arvon johtaminen osoittautuu mahdolliseksi. Se perustuu jäsenyyden hyöty- ja kustannusanalyysiin. Hyötyä edustaa kollektiivisen turvan vahvistuminen puolustusliiton jäsenyyden kautta. Jäsenyyden hyötyjä kuitenkin rajoittavat kysymykset turvatakuiden uskottavuudesta ja jäsenmaiden vapaamatkustajuuskannusteesta. Kustannuksena näyttäytyy jäsenmaalle lankeava vastuu turvatakuiden tuottamiseen osallistumisesta jonkin muun jäsenmaan turvallisuuden tullessa uhatuksi sekä potentiaalisen vihollisen vastatoimet. Jäsenyysoptiolla on jäsenkandidaatille arvoa ja sillä on turvallisuutta vahvistava vaikutus, vaikka optio ei tulisi lunastetuksi (vaikka jäsenyyttä ei haeta): option olemassaolo vaikuttaa uhkaa vähentävänä potentiaalisen vihollisen strategiavalintaan.

Väittelijä on kansantaloustieteen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta. Hänellä on pitkä tutkijanura taloustieteissä. Hän on toiminut vierailevana apulaisprofessorina Brown Universityssä ja Washington State Universityssä USA:ssa. Hän on myös opettanut Uppsalan, Hampurin ja Munchenin yliopistoissa. Sotilasarvoltaan hän on reservin luutnantti.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Väitöstilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoululla Auditoriotalon pääauditoriossa perjantaina 17.8.2018 klo 12.

Ohjeet saapumisesta löytyvät Lyyti-linkistä http://lyyti.in/kanniaisen-vaitostilaisuus/

Väittelijän yhteystiedot:

Puh. +358407502661, e-mail: [email protected]

Santahamina, Helsinki