Hyppää sisältöön

Väitöstilaisuus Venäjän kansallisesta internetsegmentistä

Maanpuolustuskorkeakoulu
11.5.2020 15.38
Tiedote

Kapteeni ja valtiotieteiden maisteri Juha Kukkolan strategian tieteenalaan lukeutuva väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon auditorio Itälinnakkeessa 27. toukokuuta 2020 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun strategian apulaisprofessori Tommi Koivula ja vastaväittäjinä työelämäprofessori, majuri (evp.) Jarno Limnéll, ja ST, dosentti everstiluutnantti (evp.) Petteri Lalu.

Kukkolan väitöskirjan otsikko on Digital Soviet Union - The Russian national segment of the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural ideas ja se on laadittu strategian tieteenalalle. Väitöskirja käsittelee Venäjän valtion hanketta kansallisen internetsegmentin luomiseksi. Hankkeen tavoitteena on kansallinen, suljettu tietoverkko, joka kestää ulkoiset ja sisäiset informaatiohyökkäykset, ja joka voidaan tarvittaessa irrottaa globaalista internetistä. Toteutuessaan kansallinen internetsegmentti takaa Venäjän digitaalisen suvereniteetin ja tuottaa kansallisen informaatioturvallisuuden ja -puolustuksen järjestelmän. Se mahdollistaa maan johtamisen tavalla, josta Neuvostoliitossa kyettiin vain unelmoimaan.

Strategiskulttuuriset ideat muokkaavat kyberavaruutta

Kansallisen segmentin rakentamista ohjaavat neuvostoajalle ulottuvat strategiskulttuuriset ideat, jotka ovat siirtyneet nyky-Venäjän johdolle turvallisuuspalvelun, asevoimien ja tiedeakatemioiden episteemisten yhteisöjen kautta. Eliitit ovat tarttuneet ideoihin etsiessään vastauksia Venäjän talouden, suurvalta-aseman ja poliittisen johdon vallan turvaamiseksi ja kääntääkseen Venäjän koetun teknologisen heikkouden asymmetriseksi eduksi pääkilpailijaansa vastaan. Taustalla vaikuttavat Internetin militarisoituminen, muuttunut kansainvälispoliittinen tilanne ja uudet tuntemattomat kyber- ja informaatiouhat. Eliitin tavoitteet tiivistyvät kansallisessa digitaalisen talouden ohjelmassa. Toteutuessaan täysimääräisesti ohjelma takaa Venäjän suurvalta-aseman digitalisoituneessa maailmassa, mutta tarjoaa myös vaihtoehtoisen, autoritaarisen ja valtiokeskeisen, mallin Internetin kansainvälinen hallinnan uudelleen järjestämiseksi.

Väitöskirjan tulokset haastavat eräitä aikaisempia Venäjän kyber- ja informaatiosodankäyntiin liittyneitä näkemyksiä. Englanninkielisten lähteiden käyttäminen, tutkimustulosten kierrättäminen ja Venäjän erityispiirteiden etsiminen ja niihin takertuminen hämärtää sen tosiasian, että Venäjän toimintaa ei voi selittää yksittäisillä tekijöillä. Väitöskirjassaan Kukkola on käyttänyt laajasti venäjänkielisiä lähteitä ja kehittänyt neoklassisen realismin teoriaa kybertoimintaympäristön tarkasteluun sopivaksi, voidakseen tuoda uuden näkökulman aikaisempaan tutkimukseen. 

Väittelijä kapteeni Juha Kukkola (s. 1978) palvelee oppilasupseerina Maanpuolustuskorkeakoulun Jatkotutkinto-osastolla suorittaen parhaillaan yleisesikuntaupseeritutkintoa.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisö ei voi osallistua tilaisuuteen paikan päällä. Väitöstilaisuutta voi seurata reaaliaikaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Väitöskirjan voit ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot
Juha Kukkola
[email protected]