Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Virantäyttöseloste professorin virantäyttöä varten

Maanpuolustuskorkeakoulu 29.5.2019 9.57
Tiedote

Pääesikunta julistaa haettavaksi professorin viran. Virka sijoittuu Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle Helsinkiin. Laitoksen päätehtäviä ovat tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Sotahistorian professorin tärkeimpiä tehtäviä ovat sotahistorian alan opetus kaikilla tutkintotasoilla, alan tohtoriopiskelijoiden ja tutkimuksen johtaminen sekä asiantuntijana toimiminen puolustusvoimien, puolustushallinnon ja yhteiskunnan tarpeissa. Professorin työssä korostuu tutkimustulosten siirtäminen sotahistorian opetukseen, opetuksen menetelmällinen kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi professorin vastuulla on ainelaitoksen akateemisia ja hallinnollisia tehtäviä.

Sotahistorian professori edustaa Puolustusvoimissa alansa korkeinta tieteellistä pätevyyttä ja alan erityisasiantuntijana hän kantaa akateemista vastuuta ja omaa asiantuntijuuteensa perustuvaa toimivaltaa sotataidon sotahistorian alan osaamisen, tutkimuksen ja tradition kehittämisessä puolustusvoimiin.

Puolustusministeriölle osoitettu hakemus liitteineen on toimitettava kirjallisena
viimeistään 28.6.2019 kello 16.15 mennessä osoitteeseen Pääesikunta, kirjaamo,
PL 919 (Fabianinkatu 2), 00131 Helsinki. Kuoreen tulee merkitä sotahistoria// MPKK.

Ilmoitus kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta valtiolle.fi

Virantäyttöseloste on luettavissa oheisen linkin kautta:virantäyttöseloste

Santahamina, Helsinki Työ ja koulutus