Hyppää sisältöön

Yhteishenki maisterikurssin vahvuutena

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 10.8.2022 17.06
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) ja lentoupseerien koulutusohjelman maisterikurssi (SMOHJ15) valmistuvat tämän viikon perjantaina 12. elokuuta 2022.

Viimeinen opintoviikko on edennyt puoliväliin. Keskiviikko alkoi puolustusvoimien strategiapäällikkö kenraaliluutnantti Kim Jäämeren ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori prikaatikenraali Mika Kalliomaan puheenvuoroilla, joissa substanssiosaamisen ja upseerikasvatuksen tärkeyden lisäksi korostui yhteishengen suuri merkitys upseerien työuralla. 

Maisterikurssin vanhimman, yliluutnantti Tuomas Hongiston mukaan yhteisöllisyys onkin ollut yksi kurssin vahvuuksista: 

- Kurssihenki on ollut kurssillamme todella vahva ja sellainen voimavara, joka kantaa vielä todella pitkälle tulevaisuudessa. Olemme naureskelleet tämän olleen tällainen kahden vuoden luokkakokous, joka tässä on ollut käynnissä.

Myös kurssinjohtaja, majuri Ann-Sofie Forssten on ilolla seurannut sekä opiskelijoiden ammatillista kehittymistä, että kurssin hitsautumista tiiviimmäksi hyvän yhteishengen ansioista:

- Kurssilla vallitsee positiivinen ilmapiiri, tehtäviin tartutaan aktiivisesti ja keskustelu on avointa. Yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekemisen merkitys on vahvistunut operaatiotaidon ja taktiikan opintojen sekä harjoitusten yhteydessä, varsinkin opintojen loppuvaiheessa.

Kurssipalaute toiminnan kehittämisen keskiössä

Sotatieteiden maisterin tutkinnon perustehtävänä on tuottaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle niiden normaali- ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämiä korkeakoulutettuja upseereita. 

Nyt valmistuva runkokurssi SM10 on ensimmäinen tarkistetun tutkinnon suorittanut maisterikurssi. Majuri Forsstenin mukaan opiskelijat ovat olleet palautteen perusteella tyytyväisiä uudistettuun, moduuli- ja koulutusohjelmapohjaiseen kurssirakenteeseen:

- Kurssia kuvastaa avoimuus, ennakkoluulottomuus sekä terve kriittisyys. Opiskelijat haastavat opettajia ja opettajilta vaaditaan paljon.

Tutkinnon osaamisalueet johtaminen, suorituskyvyn suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, valmiuden säätely ja suorituskyvyn käyttö, toimintakyky sekä asiantuntijan tutkimus- ja työelämävalmiudet on johdettu suoraan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ydintehtävistä.

- Etenkin ainelaitoksilla on tärkeä työ sen varmistamisessa, että osaamisvaatimuksiin todella vastataan ja opiskelijat oppivat sen, mitä on tavoiteltu. Opiskelijoiden palaute on yksi tärkeä keino koulun toiminnan kehittämisessä, majuri Forssten lisää.

Odottaen kohti päätösjuhlallisuuksia

Maisterikurssin kahden vuoden opinnot huipentuvat torstain päätösjuhlallisuuksiin. 

- Viikko on mennyt hyvin ja oikein innokkaasti odottaen tulevia juhlia, huomista päivää ja että saa mukavien kurssikavereiden kanssa viettää viimeistä iltaa ja pitää hauskaa. On tätä viikkoa odotettu, sanoo yliluutnantti Hongisto.

Koronapandemian ajan totutuista käytännöistä etätilaisuuksien järjestämisen ja yleisön pois sulkemisen suhteen on päästy luopumaan. Läheiset ovat pitkän tauon jälkeen ensikertaa tervetulleita seuraamaan torstain päiväjuhlaa.

- Torstai juhlallisuuksineen vaikuttaa erittäin miellyttävältä päivältä. Iso merkitys on sillä, että myöskin omaiset pääsevät osalliseksi juhlaan. Kulunut kaksi vuotta eri paikkakunnilla läheisimpien ihmisten kanssa ei ihan joka suuntaan ole ollut helppo juttu, kertoo myös yliluutnantti Lauri Vasankari