Hyppää sisältöön

Upseerien työn merkitys on nyt entistä korostuneempaa
Yleisesikuntaupseerikurssi 61:n valmistujaisia vietettiin tulevaisuuteen katsoen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 3.11.2023 15.27
Tiedote

Yleisesikuntaupseerikurssi 61 valmistui tänään 3. marraskuuta 2023. Kurssin 90 vuoden perinteet kantavat tähän päivään, kun uudet yleisesikuntaupseerit aloittavat vaativissa tehtävissään uusimpia oppeja hyödyntäen.

Valmistujaispäivä alkoi perinteiseen tapaan seppeleenlaskulla Hietaniemen hautausmaalla ja huipentui iltapäivällä Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa todistusten jakoon.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa kertoi päätösjuhlan puheessaan Sotakorkeakoulun (1924–1992) ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon 90-vuotisesta historiasta. Sotakorkeakoulun tehtäväksi annettiin kouluttaa upseereita Puolustusvoimien ylimpiin virkoihin yleisesikuntaupseerien muodossa.

Rehtori Kalliomaa onnitteli tuoreita yleisesikuntaupseereita perinteikkään tutkinnon suorittamisesta sekä kiitti heidän läheisiään valmistuneiden tukemisesta:

”Hyvät valmistuneiden läheiset, suuri kiitos kuuluu tänä päivänä myös teille. Kiitos tuestanne, kannustuksestanne ja jaksamisestanne omien opiskelijoidenne parissa.”, Kalliomaa korosti.

Nykymuotoinen yleisesikuntaupseerikurssi kurssi kestää kaksi vuotta. Kurssin jälkeen työelämään palataan majureiksi tai komentajakapteeneiksi ylennettyinä opintolinjasta riippuen

Tilaisuudessa Puolustusvoimien johtoa edustanut pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen korostikin puheessaan upseerien työn tärkeyttä nuoressa Nato-Suomessa.

”Valmistutte aikana, jolloin Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen sekä upseerien työn merkitys on entistä korostuneempaa. Puolustusvalmiuden säätelytoimenpiteet, lisääntynyt harjoitustoiminta ja Natoon integroituminen tuovat meille kaikille, ja erityisesti teille valmistuneille, vaativia tehtäviä”.

Juhlatilaisuudessa jaettiin todistusten lisäksi stipendejä ja palkintoja ansioituneille opiskelijoille. Kurssin priimus palkittiin lisäksi perinnemiekalla, joka jaetaan yleisesikuntaupseerin vaatimukset parhaiten täyttäneelle kurssin suorittajalle.

Yleisesiupseerikurssin aikana tehtiin myös kymmeniä tutkimustöitä. Kaikki julkaisuluvan saaneet julkiset diplomityöt ovat luettavissa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistossa: https://doria.fi/handle/10024/73992. Diplomitöiden aiheina on muun muassa Krimin miehitysoperaatio vuonna 2014 ja tulikasteensa saaneiden kriisinhallintaveteraanien ääritilannejohtajuus.

´