Asevalvonnan nykytila tutkimusprojektin keskiössä

Maanpuolustuskorkeakoulu 19.9.2017 15.18
Tiedote

Syksyllä ilmestyvä, vertaisarvioitu "Arms Control in Europe: Regimes, Trends and Threats" - tietoteos on kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tuotos. Kirjassa syvennytään asevalvonnan nykytilaan, kehitykseen ja uhkiin erityisesti Euroopassa.

Vähäinen julkinen huomio ja hiljalleen Euroopassa syntynyt välinpitämättömyys aihetta kohtaan sai hankkeen alkujaan käyntiin.

- Tutkimusprojektiin innoittanut hypoteesi oli, että asevalvontaosaaminen niin Suomessa kuin Euroopassa on vaivihkaa päässyt hiipumaan, toteaa erikoistutkija ja dosentti Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Koivula ja oikeustieteiden tohtori Katariina Simonen Helsingin yliopistosta ovat toimineet projektin vetäjinä ja rekrytoineet ulkomaista asiantuntijaosaamista teoksen kirjoittajakuntaan. Alkuvuodesta 2016 aloitettu hanke huipentuu kymmenestä asiantuntija-artikkelista koostuvan kirjan julkaisuun Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa 1.

Asiantuntijuus laahaa kehityksen perässä

Koivulan mukaan asevalvonnan asiantuntijat ovat ikääntyneet, ja tätä myötä osaaminen on hapertunut.

- Yleinen poliittinen ymmärrys Euroopassa ja Suomessa on hieman vääristynyt. Kylmän sodan päätyttyä ajateltiin, että on siirrytty syvän rauhan tilaan Euroopassa, Koivula arvioi.

Koivulan mukaan aseteknologian mennessä eteenpäin asevalvonnallinen osaaminen ja ymmärrys laahaavat perässä. Tämän ja Venäjä–länsi-suhteen kiristymisen summa luo maailmanlaajuista epävakaata ilmapiiriä ja turvattomuuden tunnetta.

Projekti pyrkii parantamaan asevalvonnan näkyvyyttä ajankohtaisena aikana ja lisäämään asiantuntemusta suomalaisesta ja kansainvälisestä asevalvonnasta. Myös pysyvämpää eurooppalaista tutkijaverkostoa alalla ja kansainvälistä vuoropuhelua aiheesta tavoitellaan. Lisäksi kirjan sisältöä sovitetaan opetuskäyttöön Maanpuolustuskorkeakoulun strategian ja turvallisuuspolitiikan kursseilla.

Koivulan ja Simosen toimittamasta teoksesta julkaistaan laajempi ja yksityiskohtaisempi artikkeli loppuvuonna ilmestyvässä Defensor Patriae -lehdessä. Kirja on ilmestyttyään saatavilla sekä Doria-julkaisusarkistosta että puolustusvoimien julkaisujen verkkokaupasta painettuna.