Kadeteilla ryhmäytymisharjoitus pääkaupunkiseudulla

Maanpuolustuskorkeakoulu 8.9.2017 12.38
Tiedote

Ensimmäisen vuosikurssin kadeteilla on viikonloppuna edessään yhteinen ryhmäytymisharjoitus, jolla pyritään takaamaan perusta hyvällä yhteishengelle.

Keskiviikkona Maanpuolustuskorkeakoululle saapuneet 104. kadettikurssi ja 87. merikadettikurssi ovat asettuneet hienosti saarelle. Vuosittaiseksi perinteeksi muodostuva ensimmäisen vuosikurssin ryhmäytymisharjoitus alkaa huomenna. Myös toisen vuosikurssin kadetteja osallistuu harjoitukseen tehtävänään ohjeistaa ja kannustaa nuorempia.

Osana harjoitusta on jalkamarssi, jonka aikana kadetit suorittavat ryhmittäin erilaisia tehtävärasteja. Marssi tapahtuu pääkaupunkiseudun alueilla. Marssi fyysisenä suorituksena sekä tehtävärastit yhteisinä haasteina ovat seikkoja, joilla uudet opiskelijatoverit pyritään saamaan osaksi yhtä. Kadetit tutustuvat myös Maanpuolustuskorkeakoulun perinteisiin ja historiallisesti merkittäviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla.

Vuosi vuoden jälkeen ryhmäytymisharjoitus lukuvuoden alussa on todettu toimivaksi tavaksi yhdistää ensimmäistä vuosikurssia. Toisen vuosikurssin kadettien toimiessa ohjaajina myös vuosikurssien välinen yhteishenki kohenee. Näistä syistä ryhmäytymisharjoituksesta pyritään luomaan pysyvää perinnettä.