Kadettien sotaharjoituksesta sometetaan ja kirjoitetaan blogia

Maanpuolustuskorkeakoulu 9.1.2019 14.37
Tiedote

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos johtaa kadettien vuosittaista ampuma- ja taisteluharjoituksen Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella Kainuussa. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 450 henkilöä.

Harjoituksissa sekä vanhempi että nuorempi kadettikurssi pääsevät harjoittelemaan tulitoiminnan valvomista ja ampumista. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa se, että kadetit pääsevät harjoittelemaan käytännössä taisteluammuntojen suunnittelua ja toteuttamista. Onnistuneen harjoituksen jälkeen vanhemman vuosikurssin kadetit saavat lisenssin toimia ryhmän taisteluammunnan johtajana ja nuoremman kurssin kadetit saavat lisenssin toimia tulitoiminnan valvojana pienikaliiperisilla aseilla sekä kevyellä kertasingolla.

Pitkäjänteisen suunnitteluprosessin jälkeen asiat päästään pistämään käytäntöön tammikuisella leirillä. Harjoituksen johtaja, komentaja Henri Lavin mukaan Vuosangan leiri tarjoaa todella hyvät puitteet oppia uutta sekä soveltaa aikaisemmin hankittua osaamista. Tärkeimpänä koulutuksellisena tavoitteena hän pitää vastuun ymmärtämistä turvallisuudesta ja ympäristöstä.

Harjoitusteemat on tiivistetty kombinaatioon: kouluttajuus, toimintakyky ja palvelusturvallisuus. Ne korostavat sotilaskouluttajalle ja -johtajalle niitä osa-alueita, joiden pitää olla varmistettu mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa, jotta huolenpito joukosta sekä palvelustovereista itseään unohtamatta mahdollistuu. Vaativa, mutta mielekäs ja monipuolinen tekeminen muutaman piirun haastavammissa olosuhteissa tuottaa takuuvarmasti onnistumisen elämyksiä, uusia taitoja ja sitä kautta kokemusta jatkotehtäviin, Lavi kertoo.

Sosiaalinen media ja kadettien blogi

Vuosangan leirin tunnelmia pääsee seuraamaan usean kanavan kautta. Harjoituksen henkilöstö sekä kadetit päivittävät blogia, josta voi lukea harjoitukseen osallistuvien ajatuksia niin leirielämästä kuin varsinaisesta koulutuksesta. Lavin ensimmäinen blogikirjoitus on jo nyt luettavissa. Blogi löytyy osoitteesta upseeriksi.blogspot.fi.

Vuosangan maisemiin pääsee myös somekadettien silmin. Kadetit päivittävät omille Instagram-sivuilleen sekä Instagram-tarinoihin kuulumisia aika-ajoin. Somekadetit aktivoituvat myös Snapchatissa, josta heidät löytää tunnuksella @upseeriksi.

104. ja 105. kadettikurssin ja Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstön lisäksi harjoituksen järjestelyihin ja toteutukseen osallistuu joukkoja ja henkilöstöä monista eri joukko-osastoista ympäri Suomen Uudenmaan prikaatista Kainuun prikaatiin. Harjoituksen johtajina toimivat eversti Jukka Seppä sekä komentaja Henri Lavi.

Harjoitukset ja ammunnat