Kadettikoulun perinnepäivässä korostui yhteishengen merkitys

Maanpuolustuskorkeakoulu 16.3.2018 13.36
Tiedote

Perjantaina 16.3. järjestettiin vuotuinen Kadettikoulun perinnepäivä Santahaminassa. Näyttäviin juhlatilaisuuksiin sisältyi kadettilupausten antaminen, maakunta-aamiainen, paraatikatselmus ja ohimarssi, sekä illalla perinteikäs Sarkajuhla.

104. kadettikurssin ja 87. merikadettikurssin opiskelijat antoivat aamulla kadettilupauksensa Sankariaulassa, sitoutuen näin upseerikunnan arvomaailmaan. Lupauksen annettuaan kadetit hyväksyttiin kadettikunnan täysmääräisiksi jäseniksi. Tilaisuuden jälkeen suoritettiin perinteikkääseen tyyliin seppeleenlasku kunnianosoituksena sodassa kaatuneille kadettiupseereille. Tästä kadetit siirtyivät maakunta-aamiaiselle Juhlasalirakennuksen ruokasaliin.

Kadettien keskuudessa lupauksen antaminen ei tuntunut jännittävältä, vaan pikemminkin merkittävältä tapahtumalta, jonka opetteluun oli käytetty paljon aikaa - niin yksin, kuin ryhmissä.
- Lupaus itsessään ei ole pitkä, mutta mielestäni ulkoa opettelu ei riitä, vaan jokaisen tulee ymmärtää lupauksen sisällön merkitys, kadetti Juuso Pelttari kertoo.

Aamupäivästä oli Maanpuolustuskorkeakoulun alueella suoritettavan paraatikatselmuksen, sekä ohimarssin vuoro. Paraatipuheessaan kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Jokinen puhui koulun historiasta ja perinteistä, sekä muistutti kadetteja Kadettikoulun antamista edellytyksistä uralle.

-Kadettikoulu antaa teille vahvat perusteet ensimmäisiin tehtäviinne. Teillä on erinomaiset edellytykset kasvaa ja kehittyä hyviksi johtajiksi ja upseereiksi. Maailman muuttuminen ja teknologian nopea kehitys edellyttää upseerin ammattivalmiutta ja halua kehittyä koko palvelusuran ajan, Jokinen sanoi.

Erityisesti Jokinen korosti yhteishengen merkitystä, ja osoitti sanansa hetki aiemmin kadettilupauksensa antaneelle ensimmäiselle vuosikurssille.

- Nuorimman vuosikurssin kadetit. Opintonne ovat olleet haastavia ja päivät usein pitkiä. Kaiken tuon teidän kiireen lomassa on ollut palkitsevaa seurata miten joukkoonne on muodostunut vahva oma kurssihenki ja yhteenkuuluvuus. Itse koen että kadettihengen ja toverillisuuden arvoa ei voi koskaan korostaa liikaa.


Perinnepäivän saattaa päätökseen yön tunneille jatkuva kadettien Sarkajuhla, jossa tanssilattialla riittää joka vuosi tyylikkäitä tanssipareja ja erilaisia, pitkän historian omaavia tansseja.

Pelttari kertoo Sarkajuhlan eteen tehdyn työn määrä olleen suuri ja arvostavansa kaikkia, jotka Sarkajuhlatoimikunnassa ovat olleet edistämässä tapahtuman järjestelyä.
-Juhla on noussut lähes joka viikko puheenaiheeksi kurssimme sisällä ja odotankin juhlasta juuri meidän kurssin näköistä tapahtumaa – arvokasta, mutta hieman rennompaa yhdessäolon juhlaa, hän kommentoi.

Kadettikoulun perinteet ovat luotu jo vuonna 1779, kun eversti Yrjö Maunu Sprengtporten lähetti kuningas Kustaa III:lle kirjallisen anomuksen pysyvän sotakoulun perustamiseksi. Anomus hyväksyttiin samana vuonna ja ensimmäinen kadettikoulu, nimeltänsä Haapaniemi Krigsskola, perustettiin. Itsenäisen Suomen upseerikoulutus alkoi puolestaan vuonna 1919, kun ensimmäisen vuoden kadetit aloittivat opintonsa 25.1. Helsingin Arkadianmäellä.