KARVI-auditoinnin tulokset julkistettiin

Maanpuolustuskorkeakoulu 11.5.2017 16.07
Tiedote

KARVI-auditoinnin raportin virallinen julkistustilaisuus pidettiin tänään 11. toukokuuta Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditoriossa. Tilaisuudessa käytiin läpi auditoinnin arvioidun laatujärjestelmän vahvuudet, hyvät käytänteet sekä kehittämissuositukset.

Maanpuolustuskorkeakoulun laatujärjestelmän vahvuuksina pidettiin muun muassa korkeakoulun palautejärjestelmää, sisäisen viestinnän monipuolista kanavien käyttöä, tutkimustoiminnan ohjausta aina Puolustusvoimien tarpeista lähtien sekä opettajien pedagogista osaamista.

Erityisen paljon kiitosta saivat korkeakoulun hyvät käytänteet, kuten sosiaalisen median hyödyntäminen somekadettien avulla, kielikeskuksen onnistunut käytänne, jossa opiskelijoista koottu ryhmä kommentoi kieliopetuksen suunnitelmia ja ideoi niihin uusia sopivia toteutustapoja henkilökunnan kanssa, sekä samoja koulutuksen laadunvarmistuksen menettelyiden käyttämistä sekä tutkintotavoitteisessa että yliopistollisessa täydennyskoulutuksessa.

– Maanpuolustuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä on sekä kattava että toimintaa tosiasiallisesti ohjaava. Järjestelmän menettelyt ovat selkeitä ja vakiintuneita ja se on kiinteässä roolissa toiminnanohjauksessa, lausui auditointiryhmän puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Mikko Luoma Vaasan yliopistosta.

Kehittämissuosituksia oli vahvuuksiin verrattuna vähän. Auditointi ryhmä kannustaakin Maanpuolustuskorkeakoulua muun muassa rakentamaan uusia, innovatiivisia avauksia sekä erinomaisen koulutuksen ja tutkimustoiminnan tavoittelua tukevia menettelyjä sekä palautteen keräämistä muillakin tavoin kuin palautekyselyillä, mikä voisi motivoida vastaajia enemmän. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee korkeakoulua varmistamaan väitöskirjojen ohjausresurssien riittävyyden.

Auditointiraportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.karvi.fi