Maanpuolustuskorkeakoulu ja Aalto-yliopisto tiivistävät yhteistyötä

Maanpuolustuskorkeakoulu 15.8.2017 9.00
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu ovat tiivistäneet yhteistyötään yhteisprofessuurilla. Yhteisprofessuurin ala on operaatiotutkimus.

Operaatiotutkimuksen professoriksi viisivuotiselle kaudelle on nimetty TkT Kai Virtanen. Virtanen on valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 1996 ja väitteli tohtoriksi vuonna 2005 Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen operaatiotutkimuksen dosentti.

Professori toimii työsuhteessa Aalto-yliopistoon siten, että hänen työstään kaikkiaan noin 40 % tukee Puolustusvoimien toimintaa. Puolustusvoimien toimintaa tukevat tehtävät pitävät sisällään osallistumista MPKK:n opetukseen, tutkimustoiminnan valmistelun ja johtamisen, opinnäytteiden ohjaamiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä toimimista asiantuntijana niin Maanpuolustuskorkeakoulussa kuin muuallakin Puolustusvoimissa.

Virtanen on kuulunut Teknillisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen Systeemianalyysin laboratorion tutkimusryhmän henkilökuntaan yli 20 vuoden ajan. Hän on toiminut myös vierailevana tutkijana Etelä-Australian yliopistossa. Hän on työskennellyt pitkään tutkijana ja tutkimusryhmän johtajana Ilmavoimien kanssa toteutetuissa tutkimushankkeissa. Syksyllä 2013 Puolustusvoimat luovuttivat Virtaselle sotilasansiomitalin yli 10 vuoden ajan kestäneestä yhteistyöstä. Suomen Operaatiotutkimusseura ry puolestaan valitsi Virtasen vuoden 2015 operaatiotutkijaksi. Valinnan perustaksi kerrottiin, että Virtanen on tutkimuksellaan edistänyt merkittävästi operaatiotutkimuksen sovelluksia ja teoriaa.