(Päivitetty 2.4.)
Maanpuolustuskorkeakoulun toimenpiteet koronaviruksen torjuntaan

Maanpuolustuskorkeakoulu 18.3.2020 14.34
Tiedote

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Maanpuolustuskorkeakoulu, osana Puolustusvoimia, rajoittaa ulkopuolisten asiointia tiloissaan sekä ohjeistaa opiskelijoita ja henkilöstöä etätyöskentelyyn.

Maanpuolustuskorkeakoulu haluaa turvata työskentely- ja opiskeluympäristön sekä korkeakoulun yhteisön terveyden ja hyvinvoinnin, ja korkeakoululla on otettu käyttöön seuraavat toimenpiteet, joiden mukaiset poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. 

Opiskelijat ja henkilöstö (päivitetty 17.3.)
Opetus siirretään verkko-opiskeluiksi toistaiseksi ja henkilökunta työskentelee laajasti etäyhteyksin. 
Yli 10 hengen kokoontumisia tulee välttää, huomioiden Valtioneuvoston linjaus. 
Henkilöstön tulee lähikontakteissaan ottaa huomioon ohjeistuksen mukaiset turvavälit.
Henkilöstöä ja opiskelijoita informoidaan toimenpiteistä myös sisäisten kanavien välityksellä.

Opiskelijavalinnat (päivitetty 17.3.)
Vallitsevassa tilanteessa opiskelijavalintojen toteuttamiseen ja valintakokeiden järjestelyihin voi tulla muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan upseeriksi.fi -sivustolla. 

Kirjasto (päivitetty 2.4.)
Pääsy Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon suljetaan toistaiseksi ulkopuolisilta henkilöiltä. 

Puolustusvoimien ulkopuoliset asiakkaat:
Siviiliasiakkaat voivat uusia lainojaan MPKK-Finna -palvelussa, sähköpostitse [email protected] sekä puhelimitse 0299 530177. Lainoja voi palauttaa postitse omalla vastuulla. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta sekä Puolustusvoimien muiden joukko-osastojen asiakkaat:
Tietopalvelu, kaukopalvelu ja neuvonta palvelevat etäpalveluina arkisin klo. 8.30-16.00. Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 0299 530177

Kirjaston lainaustoimintaa on rajoitettu ja kirjasto toimittaa asiakkaille julkaisuja 1. kerroksen kokoelmistaan vain seuraavissa tapauksissa:
• MPKK:n tutkinto-opiskelijat: Opinnäytetyötä varten tarvittavat julkaisut
• MPKK:n tutkijoiden välttämättömästi tarvitsemat julkaisut: Julkaisuja toimitetaan vain vähäisissä määrin ja vain välttämättömissä tilanteissa, esimerkiksi jos pitkällä olevan tutkimusartikkelin loppuunsaattaminen muuten keskeytyisi. 

Nämä kriteerit täyttävissä tapauksissa pyyntö julkaisuista tulee lähettää kirjastoon sähköpostitse [email protected] Klo 15.30 mennessä pyydetyt julkaisut toimitetaan seuraavaan päivään klo 10.00 mennessä Santahamina-talon 2. kerroksen lainausautomaattien viereen, josta ne ovat asiakkaan noudettavissa ja lainattavissa itsepalveluna.

Kirjaston elektroniset lehdet, kirjat ja tietokannat ovat käytettävissä myös etäyhteyksillä (lisätietoja MPKK LibGuides). Kirjaston tietopalveluun saa yhteyden sähköpostilla: [email protected]

Sotamuseo
Sotamuseon näyttelykeskus Suomenlinnassa suljetaan toistaiseksi.

Vierailut (päivitetty 17.3.)
Hajatyö ja vierailut ovat tällä hetkellä kielletty Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa. Maanpuolustuskorkeakoululle suuntautuvat vierailut on peruttu toistaiseksi.

Tulevat tapahtumat (päivitetty 16.3.)
Venäjä-seminaari 2020 on peruttu ja siirretään keväälle 2021. Sotatieteiden päivät 2020 on peruttu.
Muista tulevista tapahtumista tiedotamme myöhemmin lisää.

Maanpuolustuskorkeakoulu noudattaa Puolustusvoimien antamia ohjeistuksia ja jatkaa tilanteen aktiivista seurantaa. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti. 
Lisätietoja Puolustusvoimien ohjeista ja toimenpiteistä löydät täältä.