Maisterien valmistujaisissa kiiteltiin hyvää opintomenestystä

Maanpuolustuskorkeakoulu 11.8.2017 15.03
Tiedote

Tänään 11. elokuuta Maanpuolustuskorkeakoululla juhlittiin sotatieteiden maisterien valmistumista. Todistuksensa sai upseerin, lentoupseerin sekä viranomaisyhteistyön koulutusohjelmista kaiken kaikkiaan 102 maisteriopiskelijaa.

Nykyisessä muodossaan kuudennen maisterikurssin valmistumispäivä alkoi aamupäivällä kunnianosoituksella ja seppeleenlaskulla sankariaulassa. Iltapäivällä pidetyssä päiväjuhlassa vuorossa oli todistusten jakaminen sekä opinnoissa menestyneiden opiskelijoiden palkitseminen.

Päiväjuhlan tervetuliaispuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki. Rehtori Korkiamäki painotti puheessaan maistereiden monipuolisia jatko-opintomahdollisuuksia ja kehui valmistuvaa kurssia.

– Teidän opiskelumotivaationne ja opintomenestyksenne on ollut kokonaisuutena hyvä, hän kiitteli.

Puolustusvoimien johdon terveiset tilaisuuteen toi Puolustusvoimien strategiapäällikkö, kenraaliluutnantti Kim Jäämeri. Puheessaan Jäämeri kertoi sotilaallisen turvallisuusympäristön muuttuneen viime vuosina.

– Teidän on kyettävä toimimaan moniulotteisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä kansallisesti ja kansainvälisesti. - - Tulevina johtajina teidän tulee pitää huolta alaisistanne haastavasta taloustilanteesta ja henkilöstön vähentymisestä huolimatta, Jäämeri kiteytti puheessaan.

Valmistujaistilaisuudessa opiskelijoiden puheesta vastasi oppilaskunnan puheenjohtaja yliluutnantti Ville-Oskari Sallinen. Hänet palkittiin maisterikurssin priimuksena ja strategian pääaineoppiryhmän parhaana.

Salliselta kiitosta saa kurssin hyvä ryhmähenki. Hänen mielestään yksi parhaista asioista Maanpuolustuskorkeakoulu-vuosissa on ollut se, että hän on päässyt tekemään itseä kiinnostavia asioita samanhenkisten ihmisten kanssa. Haasteellisinta opinnoissa on ollut tasapainon löytäminen opintojen ja siviilielämän välillä. Vaikka opintojen ja oppilaskunnan tehtävien yhdistäminen on ollut ajoittain hankalaa, on se ollut myös palkitsevaa.

– Tässä koulussa oppilaskuntaa kuunnellaan ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, Sallinen kehuu ja mainitsee esimerkkinä maisterintutkinnon uudistuksen, jota oppilaskunta on ollut mukana tekemässä.

Sallinen jättää maisteriopinnot taakseen hyvin, mutta haikein tuntein. Väitöskirjan teko kiinnostaisi häntä, mutta vielä tässä vaiheessa hän ei tarkemmin osaa sanoa tulevaisuudestaan.

Muiden pääoppiaineiden parhaina palkittiin seuraavat henkilöt: yliluutnantti Matti Nupponen (taktiikka), yliluutnantti Antero Saramies (johtaminen), yliluutnantti Mika Lejonqvist (sotatekniikka), yliluutnantti Maija Tomperi (sotilaspedagogiikka) sekä yliluutnantti Marko Siirtola (sotahistoria).