Opit käytäntöön kesäloman aikana

Maanpuolustuskorkeakoulu 28.7.2017 10.15
Tiedote

Kadettien kesäloma on moneen muuhun yliopistoon verrattuna varsin lyhyt. Osa opiskelijoista haluaa pyhittää noin kuukauden mittaisen ajanjakson huolettomalle siviilielämälle, kun taas toiset päättävät käyttää tuon ajan harjoittamalla opittuja asioita työelämässä. Oman alan tehtävät vetävät puoleensa, sillä niistä saa arvokasta kokemusta työelämää varten.

Heinäkuu on ensimmäisen vuoden kadeteille huilimisen aikaa, kun ensimmäinen lukuvuosi Maanpuolustuskorkeakoululla on saatu pakettiin. Läsnäolopakon vuoksi koulussa on aherrettu pitkää päivää ja maastossa on vietetty yhteensä reilu kuukausi. Toisen vuosikurssin kadettien kesäloman ajankohta riippuu ase- ja puolustushaarakoulujen aikatauluista. Pääsääntöisesti neljän viikon mittainen kesäloma sijoittuu kuitenkin kesä-heinäkuulle. Vanhimman vuosikurssin kadetit voivat sen sijaan päästä kesätöihin tulevaan palveluspaikkaansa, mikä on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan uuteen työympäristöön ja tuleviin työkavereihin jo ennakkoon.

Monet kadetit hakevat kesätöihin samaan varuskuntaan tai peräti yksikköön, jossa viettivät varusmiesaikansa tai toimivat sopimussotilaina palveluksen jälkeen. Myös kotikaupunkien varuskunnat vetävät puoleensa siviilielämään yhdistämisen helppouden takia. Kesäkadettina toimiminen avaa aivan erilaisen näkemyksen työelämään, kuin mitä Kadettikoulusta tai varusmiesaikana on saanut. Monet aloittavat koulun suoraan varusmiespalveluksen jälkeen, eikä yksikön arki ole välttämättä henkilökunnan näkökulmasta tullut kovinkaan tutuksi.

Kadetin on mahdollista toimia esimerkiksi alokasjoukkueen varajohtajan tai kouluttajan tehtävissä. Käytännössä se tarkoittaa, että jo ensimmäisen vuosikurssin suorittanut kadetti voi kouluttaa alokasjoukkueelleen kaikkia peruskoulutuskauteen kuuluvia asioita. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana lisenssejä on haalittu muun muassa liikunta-, taistelu- sekä perusampumakoulutuksen kouluttamista varten.

Kesäkadetin tehtävistä saa erinomaista perspektiiviä tulevaan työelämään. Vastuuta on sopimussotilaisiin verrattuna paljon enemmän ja valmistumisen jälkeen vastuu kasvaa entisestään. Asiat täytyy hoitaa huolella ja esimerkiksi kysymykset palvelusturvallisuudesta tulee ottaa tarkasti huomioon. Kaikkia näitä kesätöistä saatuja käytännön oppeja on myöhemmin hyvä hyödyntää niin opinnoissa kuin tulevissa töissä.