Perinteitä ylläpidetään, vaikka maisterikoulutusta uudistetaankin

Maanpuolustuskorkeakoulu 9.10.2017 16.00
Tiedote

Huomenna Maanpuolustuskorkeakoulussa vietetään jälleen maisteriosaston perinnepäivää. Päivän järjestelyistä vastaa maisteriosasto.

– Perinnepäivät ovat hetkiä, jolloin on hyvä rauhoittua ja muistella aikaisempia sukupolvia, sanoo maisteriosaston johtaja, eversti Jukka Aihtia.

Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että maisterikurssiin kuuluva upseerikasvatus on perinteiden lisäksi myös yhteisiä arvoja ja toimintatapamalleja. Aihtia pitää myös tärkeänä yhteistyötä Taistelukoulun perinneyhdistyksen kanssa.

– Sitä kautta saamme yhteyden vieläkin kokeneempiin ja vanhempiin sukupolviin, Aihtia kertoo.

Tänä syksynä maisteriopintonsa aloittaneet opiskelijat yliluutnantit Niko Kantoluoto, Matias Kauppinen ja Lassi Viskari osallistuvat tiistaina maisteriosaston perinnepäivään. He kuitenkin kokevat, että koulun perinteet ovat melko kevyessä osassa maisteriohjelmassa. Ne ilmenevät lähinnä asianmukaisessa käytöksessä, joka takaa asioiden hoitumisen mallikkaasti.

Maisteriopiskelijat kuvailevat alkaneita opintojaan vapaiksi, suoraviivaisiksi ja omaehtoisiksi kandidaattivaiheen opintoihin verrattuna. Muun muassa näistä syistä maisterivaiheen opiskelijat ovatkin usein motivoituneempia.

Sotatieteiden maisterikoulutus on tällä hetkellä uudistusten keskellä. Yksi keskeisimmistä muutoksista on, että tulevaisuudessa upseerit työskentelevät viisi vuotta kandi- ja maisterivaiheiden välillä aiemman neljän vuoden sijaan. Tämä näkyy käytännössä siten, että vuonna 2019 ei poikkeuksellisesti aloitakaan uutta maisterikurssia.

– Tämä muutos liittyy siihen, että työurat pitenevät eläkeuudistusten myötä. Lisäksi kentälle halutaan saada pidemmäksi aikaa tehoja kandista, kertoo Jukka Aihtia.

Pidennys jakaa opiskelijoissa mielipiteitä. Jotkut näkevät sen vain yhtenä lisävuotena työelämässä. Toiset näkevät sen mahdollisuutena kehittyä ja pohtia yhden lisävuoden ennen maisterivaihetta.

Lisäksi uudistusten myötä maisteriopinnot muodostuvat jatkossa koulutusohjelmien mukaan eikä erillisiä pääaineita ole. Tällä pyritään vähentämään opintojen pirstaleisuutta. Tutkinnon uudistus tehdään pienissä osissa, mutta kokonaisuudessaan uudistunut maisterintutkinto astuu voimaan vuonna 2020.