Puolustushaarat ylittävä yhteishenki ja verkostoituminen kuvaavat päättynyttä esiupseerikurssia

Maanpuolustuskorkeakoulu 19.6.2019 15.24
Tiedote

Esiupseerikurssi 70 valmistujaisjuhlaa vietettiin 19. kesäkuuta 2019. Juhlallisuudet alkoivat Hietaniemen hautausmaalla seppeleenlaskulla marsalkka Mannerheimin haudalle, jonka jälkeen päätösjuhla jatkui Maanpuolustuskorkeakoululla.

− Vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä on teillä jokaisella itsellään. Ura- ja jatkokoulutuksen suunnittelun yhtenä työvälineenä on esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu, jossa oma halu täydennyskoulutuksesta on syytä tuoda esille. Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos työnantajina tietenkin lopulta ratkaisevat, miten uranne rakentuu ja mitä kouluttautumista se edellyttää. Vaikka näin onkin, teidän valmistuneiden kannattaa olla oma-aloitteisia ja tehdä suunnittelua tulevaisuuttanne varten, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio tiivisti tervehdyspuheessaan.

Kurssin vanhin korosti yhteishenkeä ja muilta oppimista kurssin parhaana antina

Kapteeni Seppo Tolppi kiitti opiskelijan puheessa kurssiveljiään ja -siskojaan antoisista keskusteluista ja oppimiskokemuksista kuluneen puolen vuoden ajalta. Tolppi kertoi, että vaikka kurssilla ei ollut hänelle juurikaan entuudestaan tuttuja opiskelijoita, yhteishenki rakentui nopeasti yli puolustushaarojen. Hän kiitti puheessaan myös Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaa kurssin etukäteisvalmisteluista ja läpiviemisestä.

− Olen kurssin aikana nähnyt sen suunnattoman voimavaran, joka tässä kurssissa on. Joukossa on loistavia oman alansa asiantuntijoita, taktikkoja sekä operaatikkoja. Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että nimenomaan kurssin puolustushaarat ylittävä yhteishenki ja yhdessä tekeminen sekä toisen auttaminen ovat olleet silmiinpistävän merkityksellisiä tekijöitä, Tolppi kiteytti.

Tolppi totesi lisäksi puheessaan, että kukaan ei ole jäänyt kurssilla yksin haasteiden kanssa, eikä tule jatkossakaan jäämään. Ongelmat ratkaistaan yhdessä − niin opintojen aikana kuin työelämässäkin.

− Everstiluutnantti Litendahl on läpi kurssin markkinoinut, että polvissa pitää olla joustoa ja asiat tehdään yhdessä − tillsammans, kuten kaksikielisessä valtiossa on totuttu sanomaan. Mielestäni tämä sanoma on välittynyt hienosti myös koko kurssin keskuuteen. Kokemus niin elämässä kuin työssäkin tuo varmuutta toimintaan ja asiat hoituvat ja käsketyt tehtävät toteutetaan. Kuitenkaan tekemisen ei tarvitse olla liian vakavaa ja tätä kautta kukaan ei pelkää tuoda esille esimerkiksi omaa tietämättömyyttään jostakin asiasta, Tolppi totesi.

Esiupseerikurssilla palkitut opiskelijat

Kapteeni Jukka Sahinoja, Jalkaväen Tarkastajan kilpi ja stipendi

Kapteeni Matti Kulmanen, Maasotalinjan Johtajan puukko ja stipendi

Kapteeni Lassi Utrio, stipendi

Kapteeni Seppo Tolppi, stipendi

Kapteeni Jussi Syrjälä, stipendi

Kapteeni Mikko Seppänen, stipendi

Kapteeni Vesa-Pekka Muona, stipendi

Kapteeni Antti Laaksonen, stipendi

Kapteeniluutnantti Tuukka Lehtinen, Kipparin kello ja meriupseeriyhdistyksen stipendi

Kapteeniluutnantti Teemu Halme, Rannikkotykistösäätiön stipendi

Kapteeniluutnantti Aleksi Agge, stipendi

Kapteeniluutnantti Mika Möttönen, stipendi

Maa- ja Merivoimien lisäksi stipendejä jaettiin neljä kappaletta Ilmavoimien opiskelijoille.

Puolen vuoden kurssi valmistaa toimimaan poikkeusolojen esikuntien esiupseerien tehtävissä

Esiupseerikurssin opinnot ovat osa upseerin toimialakohtaista täydennyskoulutusta. Ne valmistavat kurssilaisten valmiuksia toimia poikkeusoloissa esiupseerin tehtävissä. 33 opintopisteen laajuiset opinnot koostuvat monimuotoisista opetus- ja opiskelujaksoista, jotka toteutetaan sekä etä- että lähiopiskeluna. Kurssin aikana osallistutaan myös monikansalliseen esikuntaharjoitukseen, joka järjestettiin tänä vuonna Ruotsissa (CJSE19). 70. esiupseerikurssilla opiskeli 95 opiskelijaa.