Uusi suunta maanpuolustustahdon tutkimukselle

Maanpuolustuskorkeakoulu 30.11.2018 8.27
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoululla käynnistynyt TAHTO2 -tutkimushanke selvittää kansalaisten näkemyksiä maanpuolustuksesta.

– Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että maanpuolustustahdon ohella on syytä tarkastella laajemmin kansalaisten suhdetta maanpuolustukseen ja turvallisuuteen. Suhdetta kuvaa esimerkiksi kansalaisten luottamus alan toimijoihin, tiedot ja taidot sekä kokemus omasta roolista maanpuolustuksessa, kertoo sotilassosiologian professori Teemu Tallberg Maanpuolustuskorkeakoululta.

TAHTO1-projektissa (2016-18) haastateltiin siviilipalveluksen suorittajia sekä varusmieskoulutuksen käyneitä, jotka halusivat siirtyä reservistä siviilipalvelusvelvollisiksi. Tutkimus paljasti, että maanpuolustus käsitetään yhtäältä kapeasti armeijakokemusten ja -mielikuvien kautta, toisaalta laajasti kokonaisturvallisuuden hengessä. Suomen puolustamista pidettiin haastateltujen keskuudessakin tärkeänä, mutta maanpuolustukseen haluttiin osallistua vapaaehtoisesti oman osaamisen ja valintojen pohjalta. Pakon lisäksi tasa-arvonäkökulma ja tappamiseen liittyvät kysymykset värittivät haastateltujen suhdetta maanpuolustukseen.

TAHTO2 -tutkimushankkeessa tarkastellaan maanpuolustussuhteen eri ulottuvuuksia. Tutkimuksessa laajennetaan analyysi koskemaan koko yhteiskuntaa ja tarkastellaan erityisesti suomalaisten naisten suhdetta hyvinvointivaltioon ja maanpuolustukseen. Projektissa toteutetaan laaja kansalaiskysely suomalaisten maanpuolustussuhteesta. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan turvallisuus- ja maanpuolustusalan kansalais- ja järjestötoimintaan osallistuvia naisia sekä havainnoidaan arjen turvallisuuteen liittyviä koulutustilanteita.

Hankkeessa tuotettavan tiedon avulla voidaan ymmärtää syvemmin kansalaisten ajatuksia ja näkemyksiä liittyen maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen. Tutkimustuloksia on odotettavissa syksyllä 2019.

Lisätietoja

Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittama tutkimushanke TAHTO2 toteutetaan vuosina 2018-2020.

Lisätietoja saa verkkosivuilta https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-tutkimusprojekti sekä projektin johtajalta, professori Teemu Tallbergilta, 0299 530 490, [email protected].

Sosiaalisen median tunniste: #tahtotutkimus

Vapaa julkaistavaksi: heti