VIKING 18 -harjoitus päättyy tällä viikolla

Maanpuolustuskorkeakoulu 25.4.2018 13.15
Tiedote

Viking 18 -harjoitus on tarjonnut Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikunta- ja esiupseerikurssin opiskelijoille mahdollisuuden harjaantua monimuotoisten kriisinhallintatehtävien johtamiseen ja suunnitteluun monikansallisissa esikunnissa.

Harjoituksen aikana eri organisaatioiden sotilas- ja siviilikriisinhallinnan johtamispaikkoja on perustettu yhdeksälle paikkakunnalla kuudessa eri maassa. Suomalaisupseerien toimipaikkoina ovat olleet esikunnat Enköpingissä, Uppsalassa, Karlskronassa ja Kungsängenissä Ruotsissa sekä Santahaminassa. Lisäksi harjoituksen toimipaikkoja on ollut Irlannissa, Bulgariassa, Serbiassa ja aina Brasiliassa asti. Harjoituksessa käytettävät tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet saman harjoitustilanteen kehittämisen pitkistä välimatkoista ja aikaeroista huolimatta. Suomalaisten sotilaiden osalta harjoituksen toimeenpanon suunnittelusta ja valmisteluista on vastannut Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitos.

Yli 60 kansallisuutta ja 35 eri sotilas-, poliisi- ja siviilikriisinhallinnan organisaatiota tai järjestöä edustavat noin 2500 vahvuiset harjoitusjoukot ovat kuluneen kahden viikon aikana laatineet useita suunnitelmia ja ratkaisseet lukuisia monipuolisia sekä haastavia tilanteita. Harjoituksen kokonaisvaltainen tavoite on YK:n, Naton ja EU:n johtamismallien avulla pyrkiä yhteistoiminnassa vakauttamaan kuvitteellisen Bogalandin valtion olosuhteet sekä luomaan edellytyksiä maan sisäiselle yhtenäisyydelle ja jälleenrakentamiselle.

Viking18 -harjoitusta tarkastamassa Enköpingissä 24.4.2018, kuvassa vasemmalta MPKK:n sotataidon laitoksen johtaja everstiluutnantti Riku Suikkanen, MPKK:n jatkotutkinto-osaston johtaja kommodori Petri Heilanen, Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen, MPKK:n johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja eversti Jukka Seppä, MPKK:n jatkotutkinto-osaston

Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen vieraili viikon alussa harjoituskohteilla Ruotsissa ja vakuuttui näkemästään. Näin suuren kokoluokan harjoitus monipuolisin ja toimivin järjestelyin antaa erinomaiset perusteet valmistautua haasteisiin myös tosielämän kriisinhallintatehtävissä. Samassa yhteydessä Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston johtaja kommodori Petri Heilanen sekä johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja eversti Jukka Seppä olivat harjoitusta tarkastaessaan tyytyväisiä opiskelijoidensa tehokkaaseen ja esimerkilliseen toimintaan sekä harjoituksen positiiviseen ilmapiiriin ja toimiviin järjestelyihin.

Viking 18 -harjoitus päättyy torstaina 26.4.

Lisätietoa harjoituksesta löytyy mm. Ruotsin puolustusvoimien verkkosivuilta.