Yhteishengen merkitys korostui esiupseerikurssi 69:n valmistujaisissa

Maanpuolustuskorkeakoulu 21.6.2018 12.53
Tiedote

Esiupseerikurssi 69 valmistumista juhlittiin 20.6.2018. Päätösjuhla alkoi Hietaniemen hautausmaalla, seppeleenlaskutilaisuudella marsalkka Mannerheimin haudalle ja jatkui siitä päiväjuhlatilaisuuteen Maanpuolustuskorkeakoululle. Päivän päätti kurssin juhlatoimikunnan järjestämä iltajuhla.

Esikuntaupseerikurssilta 69 valmistui 74 upseeria ja kolme erikoisupseeria eri puolustushaaralinjoilta, sekä rajavartiolinjalta, jotka komentajina, esikuntapäällikköinä tai komentajien apulaisina tulevat toimimaan työtehtävissä esikunnissa. Kurssi oli toinen uudella opintokokonaisuudella suoritettu kurssi. Pitkän historian omaavia sotatieteiden maisteriopintojen jälkeisiä opintoja uudistettaessa päädyttiin ratkaisuun, jossa yleisesikuntaupseerikurssi muutettiin kaksivuotiseksi upseerin jatkotutkinnoksi ja esiupseerikurssi puolestaan lyhennettiin noin puolen vuoden mittaiseksi sodan ajan tehtävien valmiuksia antavaksi kurssiksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa vietettiin kurssin päiväjuhlaa, jossa juhlan avasi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, avauspuheenvuorollaan esiupseerikurssin historiasta, uudistuksista ja vastuusta.

- Sodan ajan valmiuksiin tähtäävän esiupseerikurssin jälkeen on tärkeää, että muun koulutuksen kautta varmistetaan rauhan ajan tehtävien kannalta riittävä osaaminen. Tätä varten on puolustusvoimissa laaja täydennyskoulutuksen kokonaisuus, joka jakautuu puolustushaarojen täydennyskoulutukseen ja toimialojen täydennyskoulutukseen. Kuten totesin teille pitämälläni oppitunnilla: vastuu oman ammattitaidon ylläpitämisestä on teillä jokaisella itsellään. Ura- ja jatkokoulutuksen suunnittelun yhtenä työvälineenä on esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu, jossa oma halu täydennyskoulutuksesta on syytä tuoda esille. Valmistuneiden kannattaa olla oma-aloitteisia ja tehdä suunnittelua tulevaisuuttanne varten, Korkiamäki sanoi.

Päiväjuhlassa kutsuvieraana oli myös Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg, joka kävi tuomassa tervehdyksensä valmistuneille opiskelijoille. Kurssin opiskelijoiden puheenvuorossa kapteeniluutnantti Tuomas Suominen kehui suomalaista sotataitoa ja kurssin opiskelijoiden välillä vallinnutta mahtavaa yhteishenkeä.

- Esiupseerikurssi 69, siskot ja veljet. Minulle parasta kuluneessa puolessa vuodessa on ollut kurssillamme vallinnut hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen. Sekä linjojen sisällä, että puolustushaarojen välillä. Olen kokenut olevani osa yhteisöä. Olen saanut kokea miten yhdessä tekeminen ja avoin kommunikaatio ovat auttaneet meitä eteenpäin opinnoissamme sekä kasvattanut luottamusta toisiimme. Kurssin päättyessä ja meidän kaikkien palatessa takaisin "oikeisiin töihin" uskon vilpittömästi, että täällä muodostettu yhteisö ja sen sisältämät ihmissuhteet - ystävyydet - tulevat muodostamaan merkittävän voimavaran ei ainoastaan itselleni, vaan meille kaikille pitkälle tulevaisuuteen. Voin vilpittömästi sanoa jääväni kaipaamaan teitä ja tätä kollektiivista kokemusta. Toisaalta olen ylpeä ja iloinen tiedostaessani, että pääsemme jatkamaan täällä käynnistynyttä yhteisoperointia myös työelämässä teidän kanssanne - ennemmin tai myöhemmin, Suominen sanoi puheessaan.

Päiväjuhlassa palkittiin myös kurssilla ansioituneita henkilöitä:

Maasotalinjalta:

Kapteeni Matti Finnilä, JVTARK kilpi + stipendi

Osoittanut luovaa, ennakkoluulotonta ja rohkeaa operaatiotaidollista ajattelua maasotalinjan opinnoissa.

Kapteeni Jari Kokkonen, stipendi

Kapteeni Pekka Markkola, stipendi

Kapteeni Pertti Kainulainen, stipendi

Kapteeni Antti Vuorenvirta, stipendi

Kapteeni Ville-Heikki Nieminen, stipendi

Osoittaneet halua, tahtoa ja motivaatiota tukea komentajaa maasotalinjan harjoituksissa

Kapteeni Juha Massinen, MSLJOHT puukko ja stipendi

Osoittanut kurssihenkeä kohottavaa suhtautumista sekä opettajiin että kurssitovereihin.

Merisotalinjalta:

Kapteeniluutnantti Aleksi Laine Kipparin kello/Meriupseeriyhdistys

Ansioitunut kurssin laivastotaktiikan opinnoissa.

Kapteeniluutnantti Matti Uotila, RT-säätiön stipendi

Ansioitunut kurssin rannikkojoukkotaktiikan opinnoissa.

Kapteeni Mikko Sorsakivi, stipendi

Ansioitunut erityisesti merisotalinjan opinnoissa. Hän on osoittanut aitoa halua ja motivaatiota kehittää itseään ja muita sekä myönteisessä että rakentavassa hengessä.

Kapteeni Juha Lepistö, stipendi

Osoittanut esimerkillistä yhteistyökykyä ja kurssihenkeä kohottavaa suhtautumista sekä opettajiin että kurssitovereihin.

Ilmasotalinjalta:

Kapteeni Harry-Pekka Bäckström, ilmavoimien tukisäätiön stipendi

Osoittanut luovuutta, taitoa ja oppimiskykyä operaatiotaidon ja taktiikan alalla. Hän on lisäksi ansioitunut johtamistaitoa ja toimeenpanokykyä vaativissa harjoituksissa.

Kapteeni Jonne Hovilainen, stipendi

Osoittanut luovaa ja kehittymishakuista operaatiotaidollista ajattelua ja johtamisominaisuuksia. Hän on suhtautunut esimerkillisesti opettajiin ja kurssitovereihin. 

Kapteeni Timo Osmala, stipendi

Osoittanut vahvaa ilmapuolustuksen asiantuntemusta ja kehityshalukkuutta. Hän nauttii arvostusta asiantuntijana vertaistensa parissa.

Kapteeni Janne Lampinen, stipendi

Osoittanut aitoa tahtoa ja motivaatiota  kehittää itseään ja muita positiivisessa ja rakentavassa  hengessä. Hän on kehittänyt ammattitaitoaan merkittävästi opintojen aikana.

 

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki