Hyppää sisältöön

107. kadetti- ja 90. merikadettikurssi valmistuivat

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 25.8.2023 16.49
Tiedote

107. kadettikurssi ja 90. merikadettikurssi valmistuivat tänään perjantaina 25.8. sotatieteiden kandidaateiksi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi 163 valmistuvaa kadettia luutnanteiksi Presidentinlinnan Valtiosalissa. Juhlava ja perinteikäs valmistumispäivä on ikimuistoinen nuorille upseereille, joita odottaa entistä kansainvälisempi ura.

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon perustehtävänä on tuottaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle korkeakoulutettua, ammatillisesti pätevää ja toimintakykyistä upseeristoa, joka kykenee laaja-alaiseen teorian ja käytännön yhteensovittamiseen. Opintoihin on sisältynyt sotatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) lisäksi suoritettavat sotilasammatilliset opinnot (30 op), jotka kattavat upseerien tulevissa tehtävissä vaaditut oikeudet ja lisenssit.

Jatkossa paitsi kurssivahvuudet myös kadettien kansainväliset mahdollisuudet tulevat kasvamaan. Kansainvälisten harjoitusten ja tapahtumien lisäksi kadeteilla on jo nyt mahdollisuus esimerkiksi vaihto-opiskeluun.

Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Nurmi on ylpeä ensimmäisestä kadettikurssista, joka valmistuu Suomen liityttyä Natoon.

Tulevien upseerien päivittäisessä työssä Nato-jäsenyys tulee ensimmäisinä vuosina näkymään ennen kaikkea lisääntyvinä kansainvälisinä harjoituksina. Yhteisistä harjoituksista ulkomaisten joukkojen kanssa Suomessa tulee jatkossa rutiinia kaikissa puolustushaaroissa.”

Nurmen mukaan kurssihenki hitsautui uusista haasteista huolimatta erinomaiseksi.

”Kurssi aloitti opiskelunsa koronan aikana, mikä aiheutti poikkeusjärjestelyitä alkuvaiheen opiskeluun. Samalla se näytti hitsaavan kurssin entistä kiinteämmäksi kokonaisuudeksi, josta hyvänä esimerkkinä ovat olleet lukuisat kurssin omat tapahtumat viimeisten viikkojen aikana”, Nurmi sanoo.

Tasavallan presidentti ylensi kadetit luutnanteiksi Valtiosalissa

Valmistujaispäivä alkoi aamulla Maanpuolustuskorkeakoulun sankariaulassa, jossa kadetit muistivat kukkaseppelein sodassa kaatuneita kadettiupseereja. Kunnianosoitukset jatkuivat perinteiden mukaisesti Hietaniemen hautausmaalla, jossa seppeleet laskettiin Sankariristille sekä marsalkka Mannerheimin haudalle.

Kunnianosoitusten jälkeen kadetit järjestyivät Eduskuntatalon edustalla, mistä he marssivat näyttävästi Presidentinlinnaan majuri Aki Kukkosen johdolla. Marssiosaston muodostivat kadettikurssin johtaja, puolustushaarakoulujen johtajat, 107. kadetti- ja 90. merikadettikurssi, Kadettikoulun sekä Maa-, Meri- ja Ilmasotakoulujen lippuvartiot (109./92. kadettikurssit) sekä Kaartin soittokunta.

Ylentämis- ja nimittämistilaisuuden aluksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö tervehti valmistuvia kadetteja ja korosti, että Suomi vastaa edelleen omasta puolustuksestaan liittoutumisesta huolimatta.

”Vastaamme jatkossakin oman maamme puolustuksesta. Osana liittokuntaa Suomi on turvallisuuden tuottaja. Tämän tehtävän kulmakivet ovat asevelvollisuuteen ja laajan reserviin perustuva puolustusjärjestelmämme sekä suomalaisten poikkeuksellisen korkea maanpuolustustahto. Liittolaiset tuntevat valmiutemme ja tätä hyvää mainetta on syytä vaalia”, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistö ylensi kadetit luutnanteiksi ja nimitti heidät virkaan Puolustusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin. Tuoreita luutnantteja olivat ensimmäisenä onnittelemassa tasavallan presidentin rinnalla puolustusministeri Antti Häkkänen sekä Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen. Merkittävää hetkeä sotilasuran alkutaipaleella olivat seuraamassa myös valmistuvien omaiset.

Perinteinen päätöstilaisuus järjestettiin Helsingin yliopistolla

Ylentymisen jälkeen tuoreiden luutnanttien valmistumispäivä jatkui marssilla päätöstilaisuuteen Helsingin yliopiston juhlasalissa. Tilaisuudessa luutnanteille jaettiin todistukset sekä kurssi- ja koulutusohjelmakohtaiset priimusstipendit ja perinnemiekat. Tapahtumassa kuultiin lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin, Puolustusvoimain komentajan ja kadettikurssin priimuksen puheenvuorot.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa pohti puheessaan upseerin uraa ja sen jo vuosisatoja säilyneen ytimen merkitystä. Hän muistutti myös sotiemme aikaisten upseerien suurista uhrauksista yhteisen hyvän puolesta.

”Upseerien ammatin eetos on toimia yhteiskunnan palveluksessa. Yhteisen edun asettaminen aina viimekätisesti oman edun edelle on yksi tapa määritellä yhteiskunnan palveluksessa oleminen.”

”Sotien aikana koettiin kovimmillaan, mitä yhteiskunnan palveleminen on. Moni suomalainen upseeri antoi kalleimman, henkensä, Isänmaan puolesta. Kunnioituksemme heidän uhrauksilleen on suuri. Saamme kiittää veteraanisukupolvia siitä, että saamme elää itsenäisessä, vapaassa Suomessa”, Kalliomaa lausui.

"Jokainen kurssilainen teki töitä yhteisen tavoitteen eteen"

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Kivinen painotti puheessaan vastuullisuutta ja yhteen hiileen puhaltamista.

”Suurin muutos kadetista upseeriksi siirryttäessä liittyy teille annettavaan vastuuseen. Vastuu tehtävistä, ihmisistä, alaisista ja erityisesti asevelvollisista. Kasvava vastuu ei tarkoita sitä, että toimisitte yksin. Arjen työ on yhteistyötä, jonka tulokset näkyvät parhaimmillaan osaavana ja hyvähenkisenä sotilasjoukkona, joka on valmis niin henkisesti kuin fyysisesti kohtaamaan kriisiajan haasteet”, Kivinen linjasi.

Kadettikurssin priimukseksi valittiin rajavartio-opintosuunnassa opiskellut luutnantti Olli Pulkamo. Puheenvuorossaan hän nosti esille opintovuosien vaiherikkauden, mikä osaltaan vaati venymistä niin opiskelijoilta, kotijoukoilta kuin opetuksen järjestäjiltä.

”Kannustankin jokaista olemaan utelias ja tarttumaan haasteisiin avoimin mielin, sillä reippaus ei maksa mitään. Kun suhtautuu asioihin aidolla mielenkiinnolla, oppiminen on huomattavasti vaivattomampaa ja työnteko mielekkäämpää”, Pulkamo toteaa.

Kurssihenki saa kiitosta myös Pulkamolta.

”Yhteishenkeä konkretisoi hyvin viime viikon kaaderiviesti, jossa ylitimme tavoitetuloksemme yli 50 kilometrillä. Jokainen kurssilainen teki töitä yhteisen tavoitteen eteen ja kannusti toinen toistaan, aivan kuten muidenkin opiskelun vastaan tuomien haasteiden edessä.”

Päätöstilaisuudessa palkittiin Maavoimien kunniamiekalla luutnantti Joni Kosunen, Ilmavoimien perinnemiekalla luutnantti Otso Pirinen, Merisotakoulun kunniamiekalla luutnantti Mikko Kuusniemi ja Rajavartiolaitoksen kunniamiekalla luutnantti Olli Pulkamo. Päätöstilaisuuden jälkeen valmistuneet luutnantit jatkoivat juhlallisuuksia kohti iltajuhlia.

Onnea tuoreille luutnanteille uusiin ja vaihteleviin tehtäviin!

´