Hyppää sisältöön

Future Military Leaders -seminaarissa pureuduttiin upseerikoulutuksen ja sotilasjohtamisen tulevaisuuteen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 18.10.2023 13.06
Tiedote

Future Military Leaders -seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa 12.-13.10.2023. Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui henkilökuntaa ja opiskelijoita Suomen sekä Ruotsin maanpuolustuskorkeakouluilta. Seminaari järjestettiin viimeksi Ruotsissa toukokuussa 2022.

 

 

Seminaarin tavoitteena oli keskustella Ukrainan sodan ja Naton vaikutuksista erityisesti Suomen ja Ruotsin sotilasjohtamiseen. Aiheita puitiin paneelikeskustelujen ja esitelmien sekä ryhmäkeskustelujen avulla.

”Tavoite onnistui hyvin ja suomalaisten ja ruotsalaisten yleisesikuntaupseeriksi opiskelevien ryhmätyöt ja keskustelut syvensivät heidän käsityksiään muuttuneesta turvallisuustoimintaympäristöstä erityisesti johtamisen näkökulmasta”, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen.

Seminaariin osallistuivat asiantuntijat niin Suomesta kuin Ruotsistakin. Sotatieteiden tohtori, eversti Anders Palmgren edusti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulua tämän koulutuspäällikkönä.

”On todella tärkeää, että Suomi ja Ruotsi tekevät yhteistyötä ja oppivat toisiltaan. Kysymykset esimerkiksi Natosta ja sotilasjohtamisesta ovat tällä hetkellä merkittäviä ja niistä on tärkeää keskustella yhdessä”, Palmgren korostaa. 

Eurooppalainen sota

Monet maat ovat sotilaallisissa koulutuksissaan viime vuosikymmeninä keskittyneet lähinnä kriisinhallintaan, eikä mahdollisuutta uudelle eurooppalaiselle sodalle ole huomioitu. Nyt Euroopassa riehuva sota on muuttanut näkökulmaa ja todellisen sodankäynnin opettamista halutaan tuoda takaisin upseerien koulutukseen. 

Eversti Anders Palmgren.

”Olemme olleet onnekkaita, ettei Euroopassa oikeastaan ole ollut sotaa sitten toisen maailmansodan. Nyt sodan ollessa käynnissä on ratkaisevaa paitsi oppia Ukrainan tilanteesta myös muistaa, mitä laajamittainen sota Euroopassa tarkoittaa”, Palmgren kertoo.

Käynnissä oleva sota korostaa myös yhteistyön merkitystä eri maiden välillä. Suomen ja Ruotsin pitkän yhteisen historian myötä maiden välisen yhteistyön ylläpitäminen myös jatkossa on itsestään selvää.

”Maamme jakavat paitsi samanlaisen arvopohjan ja kulttuurin myös yhteisen näkemyksen puolustuksesta. Näiden avulla on helppoa toimia yhdessä Naton ulkopuolella ja kenties tulevaisuudessa myös sen sisäpuolella. Tärkeää tulevaisuuden yhteistyölle on myös, että opiskelijat molemmista kouluista pääsevät tutustumaan toisiinsa esimerkiksi tämänlaisten seminaarien avulla”, Palmgren tähdentää.

Puheenvuoroja ja paneelikeskustelua

Seminaarin ensimmäinen päivä koostui puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Pääpuheenvuoron piti MPKK:n Venäjä-ryhmän erikoistutkija, everstiluutnantti Janne Pukkila, joka kävi esityksessään läpi Venäjän hyökkäyksen eri vaiheita keväästä 2022 syksyyn 2023 asti samalla pohtien niiden ratkaisevia hetkiä, seuraamuksia ja muutoksia toimintamalleihin. 

Pukkilan lisäksi puheenvuoronsa pääsivät pitämään prikaatikenraali Sami Nurmi puolustusministeriöstä, prikaatikenraali Manu Tuominen Pääesikunnasta, sekä eversti Anders Palmgren Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta.

Eversti Anders Palmgren, prikaatikenraali Manu Tuominen, prikaatikenraali Sami Nurmi ja everstiluutnantti Janne Pukkila.

Nurmi toi puheenvuorossaan esille puolustuspoliittista näkökulmaa kertoessaan monikansallisen ja -ulotteisen sotilasjohtamisen ympäristöstä ja sen vaatimuksista. Tuominen esitteli vaatimuksia, joita tulevaisuuden taistelukenttä tuo johtajuuden ja hallinnon harjoitteluun sekä tulevien upseerien ja reservinupseerien koulutukseen. Palmgren vuorostaan kertoi sotilaallisesta komentokyvystä (military command proficiency) ja sen tärkeimmistä ominaisuuksista ennen osallistumistaan muiden puhujien kanssa lopun paneelikeskusteluun.

Seminaarin toisena päivänä vuorossa olivat opiskelijoiden ryhmätyöt, niiden purku sekä ideoiden ja ratkaisujen esittäminen koko joukolle.

Ensimmäisen seminaaripäivän puheenvuorot ja paneelikeskustelu ovat katsottavissa tallenteena Maanpuolustuskorkeakoulun Youtube-kanavalta.

´