Hyppää sisältöön

Maisterikurssilaiset perehtyvät kriisinhallintaan

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.5.2019 8.44
Kolumni

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) yhdessä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (PVKVK) kanssa johtaa Kokonaisvaltaisen kriisinhallinta -opintojakson ja Johtaminen kriisinhallintaoperaatiossa -opintojakson toukokuun 2019 aikana.

Kurssille osallistuvat myös yliluutnantit Mikko Koponen, Jani Lindholm, Sampo Suihkonen ja Veli-Pekka Tikkanen, jotka pohtivat opintojaksoja ensimmäisellä, kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan keskittyvällä viikolla. Opiskelijat odottavat kolmeviikkoisilta opintojaksoilta muun muassa aikaisemman, kriisinhallintaoperaatioissa hankitun työkokemuksen syventämistä ja kansainvälisessä esikunnassa toimimisen harjoittelua

Kolme viikkoa kestävät opintojaksot sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksen

Opintojaksojen ohjelma on jaettu kolmelle viikolle. Ensimmäisellä viikolla käydään läpi kokonaisvaltaista kriisinhallintaa ja pohditaan kurssin antia kokonaisuudessaan. Seuraavat kaksi viikkoa käytetään esikuntaharjoitukseen, joka järjestetään PVKVK:n tiloissa. Kurssin kokonaisantia pohdittaessa keskustelussa nousi esille muun muassa omalla epämukavuusalueella toimiminen ja kriisinhallinnan kompleksisuus sekä ajatuksia normaaliuden kontekstisidonnaisuudesta kriisialueella. Opiskelijoita kannustetaan tulevien viikkojen aikana pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia olettamuksiaan ja tietojaan kriisialueella toimimisesta.

Opintojaksojen kaikki kolme viikkoa ovat pakollisia sotilaspedagogiikan pääaineopiskelijoille, jonka lisäksi kahdelle esikuntaharjoitusviikolle osallistuu johtamisen pääaineopiskelijoita ja valinnaisena kurssin suorittavia opiskelijoita. Yliluutnantti Sampo Suihkonen kertoo, että juuri alkanut opintojakso on ainoa, joka keskittyy täysin kriisinhallintaan, vaikka teemaa on sivuttu myös muilla kursseilla.

Opiskelijat toivovat laajentavansa ymmärrystä kriisinhallinnasta ja pääsevänsä harjoittelemaan kansainvälistä esikuntatyötä

Yliluutnantti Jani Lindholm kertoo opintojaksojen olevan hänelle maisterikurssilaisena ainutlaatuinen tilaisuus syventää kriisinhallinnan osaamista. Hän odottaa tulevilta viikoilta sotilaallisen harjoituksen koulutusmetodeita ja harjoitukseen luotua tilannetta.

– On mielenkiintoista nähdä, miten koulutusorganisaatio pystyy simuloimaan kriisinhallintatehtävän toimintaympäristöä. Onko harjoitukseen luotu tilanne taistelu- vai koulutusoperaatioon pohjautuva? Lindholm pohtii.

Myös Sampo Suihkonen ja Mikko Koponen toteavat odottavansa tulevilta viikoilta kriisinhallintaympäristössä, kansainvälisessä esikuntatyöskentelyssä harjaantumista ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan hahmottamista. Suihkonen sanoo kriisinhallintaan syventymisen ohella myös englannin kielen kehittymisen olevan yhtenä oppimistavoitteena, sillä kyseiset opintojaksot ovat lähes ainoat englanniksi toteutettavat kokonaisuudet opintojen aikana.

– Kiinnostaisi tietää enemmän kriisialueen erilaisista toimijoista ja siitä, miten niiden toimintaa koordinoidaan. Me tiedetään tässä vaiheessa, että siellä on paljon toimijoita, mutta ei vielä yksityiskohtaisesti niistä, Koponen kertoo oppimistavoitteistaan.

Veli-Pekka Tikkanen odottaa muiden tavoin kurssin kehittävän laajempaa ymmärrystä kriisinhallintakentän kokonaisuudesta. Tikkasella on kokemusta kriisinhallintatehtävistä noin viiden vuoden ajalta. Hän kertoo, että lähtiessä aikaisemmille ulkomaankomennuksille, teoriapohjaa kriisinhallinnan moninaisuudesta ei juurikaan ollut.

– Uskon, että tämän kurssin käytyäni ymmärrän aikaisemmat kokemukset uudessa kontekstissa, Tikkanen selvittää.

Kansainväliset tehtävät kiinnostavat jatkossa

Kaikki haastatellut opiskelijat kertovat olevansa kiinnostuneita kriisinhallintatehtävistä tulevaisuudessa. Koponen uskoo seuraavien viikkojen antavan pohjatietoa mahdollisia, tulevia kriisinhallintatehtäviä ajatellen, mutta uskoo opitun tiedon konkretisoituvan vasta kansainväliseen tehtävään lähtiessä. Tikkanen ja Suihkonen uskovat kurssin vahvistavan halua jatkaa kansainvälisissä tehtävissä.

– Olen ollut kansainvälisissä tehtävissä ja kunhan mahdollisuus taas aukeaa, niin ehdottomasti haluan jatkaa, Tikkanen toteaa.

– Lisätiedoista ja opeista ei koskaan ole haittaa, Lindholm tiivistää lopuksi.

Tavoitteena syventää tietämystä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta ja Nato-johtoisten operaatioiden esikuntatyöskentelystä

Opintojaksot suoritettua opiskelijat osaavat toimia monikansallisessa esikunnassa esikuntatyöskentelymenetelmien mukaisesti ja he kykenevät tuottamaan Nato-suunnitteluprosessin mukaiset suunnitelmat ja käskyt. Tavoitteena on myös sotilasenglannin käytössä kehittyminen, Naton kriisinhallintaoperaatioiden toimintatapojen ymmärtäminen ja muun muassa kriisinhallintaoperaatioiden johtamiseen ja kouluttamiseen vaikuttavien tekijöiden sisäistäminen.

Lisäksi opiskelijat syventävät tietojaan kansainvälisiä ihmisoikeuksia käsittelevistä säännöksistä, kokonaisturvallisuuden käsitteestä ja kriisinhallintaoperaatioiden johtamis- ja viestintätoiminnan tavoista sekä menetelmistä. PVKVK myöntää opintojaksot hyväksytysti suorittaneille opiskelijoille Junior Staff Officer Course Certificate -kurssitodistuksen.

´