Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisterikurssi 9 valmistui

Maanpuolustuskorkeakoulu
7.8.2020 16.22
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 9 sekä lentoupseerin (SMOHJ14) ja viranomaisyhteistyön (SMVIR18) koulutusohjelmien maisterikurssit valmistuivat tänään perjantaina 7. elokuuta 2020.

Valmistumiseen liittyvät tilaisuudet toteutettiin kolmena päivänä koronavirustilanteen vuoksi. Samasta syystä myös kurssin valmistumisjuhla on siirretty keväälle 2021. 
Tämän viikon aikana opiskelijat ovat käyneet läpi tutkintopalautetta, saaneet ajankohtaiskatsauksen Puolustusvoimien koulutusjärjestelmästä sekä puolustushaarojen, Rajavartiolaitoksen sekä eri toimialojen nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio sekä Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kävivät myös tervehtimässä valmistuvia. 

Lähes kaikki opiskelijat palasivat Maapuolustuskorkeakoululle kaksi vuotta sitten neljän vuoden työelämäjakson jälkeen. Poikkeuksena lentoupseerin koulutusohjelman opiskelijat, jotka ovat aloittaneet maisterikoulutusohjelman opinnot heti valmistuttuaan sotatieteiden kandidaateiksi kuusi vuotta sitten. Näin ollen kahden vuoden opinnot hajautettiin kuuden vuoden ajalle sopeuttaen ne lentopalveluksen rinnalle.

Sotatieteiden maisterikurssi on tärkeä etappi upseerin uralla, sillä valmistuvat upseerin koulutusohjelman sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran. Kurssin jälkeen he siirtyvät eri joukko-osastoihin töihin useaksi vuodeksi ennen seuraavia virkaurakursseja.

Kurssi kasvattaa ihmisenä, ammattisotilaana ja upseerina

Maisterikurssin priimuksena palkittu yliluutnantti Jani Lindholm kertoo kurssilta valmistumisen olevan palkitseva ja helpottava tunne. Hän mainitsee päällimmäisenä positiivisena muistona kurssilta tapahtuvan yhteistyön ammattitaitoisten kurssiveljien ja -siskojen kanssa. 

- Todella moni meistä on kasvanut ihmisenä, ammattisotilaana ja upseerina viimeisten vuosien aikana. Kurssitoverini ovat haastaneet minua ajattelemaan uudella tavalla ja toimineet esimerkkinä kurssin aikana, ja olen siitä erittäin kiitollinen, Lindholm kertoo.

Vinkkinä tuleville maisterikurssilaisille Lindholm korostaa vaivannäön ja kovan työn tärkeyttä. Hän kertoo tehokkaan ajankäytön olevan myös erittäin oleellista opintojen aikana.

- Kurssilla kannattaa hyödyntää tätä aikaa, mikä meille on annettu itsemme kehittämiseen. Tulevilla maistereilla on hyvä mahdollisuus miettiä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja panostaa aikansa niihin kokonaisuuksiin, Lindholm toteaa.

Kurssin priimus painottaa myös, että menestys maisteriopinnoissa voi näkyä monella eri tavalla. Hän muistuttaa, etteivät arvosanat ole ainoa tapa mitata maisterikurssin onnistuneisuutta. 

- Mielestäni on kapeakatseista ajatella, että maisterikurssilla menestyminen tarkoittaa pelkästään hyviä arvosanoja. Menestys voi näkyä muun muassa uusien asioiden oppimisena tai elämän haasteista selviytymisenä, joihin kurssi antaa loistavat mahdollisuudet.

Sotatieteiden maisterin tutkinto

Tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle upseereita, joilla on keskijohdon tehtäviin vaaditut tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Tavoitteena on luoda opiskelijoille valmiudet toimia poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä ja normaaliolojen perusyksikön päällikkötehtävissä sekä perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä.

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman tehtävä on kouluttaa kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden asiantuntijoita kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyhteistyön tarpeisiin. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa suoritettu tutkinto ei anna kelpoisuutta upseerin virkaan. Seuraava kurssi alkaa keväällä 2021. 

Uuden opetussuunnitelman mukainen sotatieteiden maisterikurssi alkaa 7. syyskuuta 2020. Uudistuksen myötä kandidaatit työskentelevät jatkossa viisi vuotta ennen maisteriopintojen alkua.