Hyppää sisältöön

Sotatieteiden maisterin tutkinto antaa valmiuksia teorian ja käytännön yhdistämistä vaativiin tehtäviin

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.8.2019 10.18
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 8 valmistui perjantaina 9. elokuuta 2019. Sotatieteiden maisterin tutkinto on merkittävä välietappi upseerin uralla, sillä valmistuvat upseerien koulutusohjelman sotatieteiden maisterit saavat vakinaisen viran. He siirtyvät seuraavaksi eri joukko-osastoihin töihin useaksi vuodeksi ennen seuraavia virkaurakursseja.

Lähes kaikki opiskelijat ovat palanneet sotatieteiden kandidaatin tutkinnon ja neljän vuoden työelämän jälkeen suorittamaan maisteriopinnot. Samassa yhteydessä valmistuvat lentoupseerien koulutusohjelman ja viranomaiskoulutusohjelman sotatieteiden maisterit ovat läpi käyneet hieman erilaisen toteutuksen opinnoissa, joissa esimerkiksi ohjaajien maisteriopinnot ovat kestäneet yhteensä kuusi vuotta.

Sotilaat seisovat asennossa kun Maisteriosaston lippua kannetaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ja puolustusvoimain komentaja onnittelevat valmistuneita

Rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio onnitteli tervehdyspuheessaan 127:ää todistuksen saanutta opiskelijaa. Puolustusvoimat korostavat jatkuvaa henkilöstön koulutusta myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Rehtori muistuttikin valmistuvia maistereita pohtimaan jo hyvissä ajoin seuraavia virkaurakursseja, kuten yleisesikuntaupseerikurssia ja esiupseerikurssia. Kallio kiitti myös viranomaisyhteistyön maisteriopinnoissa opiskelleita siviilejä ja toivoi, että opinnot ovat antaneet lisää eväitä isänmaan hyväksi työskentelyyn.

Päiväjuhlassa puhunut puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen kannusti valmistuvia ottamaan uudet haasteet myönteisin ja avoimin mielin vastaan. Lisäksi hän kehotti uusia maistereita seuraamaan omaa aikaansa, olemaan kiinnostuneita ajankohtaisista asioista ja ottamaan osaa keskusteluun.

Opiskelijat ovat kokeneet kuluneet kaksi vuotta nousujohteisena aikana

Kurssin maisterina palkittu yliluutnantti Sami Korpela totesi muutama päivä ennen valmistumista, että kuluneet kaksi vuotta ovat olleet arvokasta aikaa kehittää omaa osaamistaan haluamallaan painotuksella. Hän kertoi, että osa kurssilaisista on kiinnostunut tutkimuksesta ja osa aikoo jatkaa muilla urapoluilla. Korpela korosti oman aktiivisuuden merkitystä maisterikurssin opintojen aikana − opiskelijana työskentely ja oppiminen jatkuvat virka-ajan ulkopuolellakin.

Myös maisteriopintoja edeltäneet neljä vuotta työelämässä ovat Korpelan mukaan olleet tärkeää aikaa tulevien tehtävien kannalta. Käytännön kokemus tukee teoreettisten valmiuksien kehittymistä.

− Kyllä se antaa ihan toisenlaisen tarkasteluperspektiivin asioihin, kun ymmärtää, millä tavalla perusyksikön arki toimii ja millaista kouluttajan arki on. Kun nyt siirrymme tehtäviin, joissa ohjataan kouluttajien arkea ja työtä, niin antaahan tämä ihan toisenlaisen mahdollisuuden siihen, kun on jo käytännön kokemusta itsellä.

Kurssin tärkeimpänä antina Korpela piti kuitenkin kurssikavereiden kanssa yhteen hitsautumista. Opintojen ohessa on luotu arvokkaita suhteita ja yhteishenkeä työelämää varten, jossa nyt valmistuva kurssi tulee työskentelemään vertaisasemassa toistensa kanssa. Korpela uskoo kurssihengen kantavan pitkälle ennen seuraaviin jatkokoulutusvaiheisiin siirtymistä.

− Henkilökohtaisesti itselle tärkeintä ovat olleet kurssikavereiden kanssa käydyt keskustelut ja mielipiteenvaihdot. Massaluennoilla luennoitsija välittää tietoa, joka pitäisi ottaa vastaan tavalla tai toisella, mutta se syventyy ihan eri tavalla, kun puhutaan asioista kaveriporukalla, Korpela kertoo.

Yliluutnantti Korpela

Kurssin yhteishenki tärkeimpänä voimavarana

Yliluutnantti Korpela otti opettajien ja kurssikavereiden antaman tunnustuksen vastaan nöyränä ja kiitollisena. Myös kurssin priimuksena palkittu yliluutnantti Jussi Mussalo totesi olevansa positiivisesti yllättynyt saamastaan tunnustuksesta ja yhtyi Korpelan näkemykseen siitä, että koko kurssi on työskennellyt ahkerasti oman kehityksensä eteen ja ansaitsee kiitosta hyvästä työstä.

Yliluutnantti Mussalo kiitti opiskelijan puheessa opettajia ja kurssikavereita ammatillisen osaamisen haastamisesta opintojen aikana. Kuluneiden kahden vuoden ajalta merkittävimpänä hän toi esille vahvan yhteishengen, joka on tukenut opintojen suorittamisessa ja haasteiden ylittämisessä.

− Tärkeämpänä seikkana totean vahvan vertaistuen, jota kaikki nautimme toisiltamme − se on mielestäni poikkeuksellista verrattuna muihin oppilaitoksiin, Mussalo kertoo.

Hän kiinnitti puheessaan huomiota myös upseerin "normaaliarjesta" poikkeavaan opiskeluaikaan, joka osalle kurssilaisista on tuonut lisäaikaa läheisten kanssa, mutta osa on joutunut matkustamaan pitkiäkin matkoja opintojen perässä. Mussalo osoittikin kiitokset myös läheisille joustavuudesta ja tuesta. Hän korosti lopuksi ratkaisukeskeisyyttä niin perhe-elämän ja opintojen yhdistämisen kuin ammatillisenkin kehittämisenkin saralla.

− Keskitytään aidosti tärkeisiin asioihin ja ratkotaan kohtaamamme ongelmat.

Kahvitilaisuus pitkän pöydän ääressä.

Sotatieteiden maisterin tutkinto

Tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle upseereita, joilla on keskijohdon tehtäviin vaaditut tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Tavoitteena on luoda opiskelijalle valmiudet toimia poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä ja normaaliolojen perusyksikön päällikkötehtävissä sekä perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä.

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa suoritettu tutkinto ei anna kelpoisuutta upseerin virkaan.

Maisteritutkintoa uudistetaan parhaillaan. Seuraava sotatieteiden maisterikurssi aloittaa opintonsa vasta syksyllä 2020, ja uudistuksen myötä kandidaatit työskentelevät jatkossa viisi vuotta ennen maisteriopintojen alkua.

Paraatit ja juhlat
´