Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun STAFFEX24 -harjoitus on päättynyt

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 14.6.2024 9.01
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjesti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun (SEDU) kanssa yhteisen STAFFEX24 -harjoituksen 3.6.-13.6.2024. Osallistujat sekä harjoituksen johtajisto ovat tyytyväisiä harjoitusyhteistyön tuloksiin.

STAFFEX24 -harjoitus oli jatkoa Maanpuolustuskorkeakoulun vuosittaiselle Esikunta- ja johtamisharjoitukselle (EJH), mutta kansainvälisessä mittakaavassa ensimmäinen laatuaan. Harjoitukseen osallistui yli 700 henkilöä sekä Suomesta että Ruotsista, kuudessa eri harjoituspaikassa.

Harjoituksen keskeisenä tavoitteena oli kouluttaa osallistujia toimimaan komentaja- ja esikuntatehtävissä taktisella tasolla. Viitekehyksenä harjoitukselle oli Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö, johon NATO toi oman mausteensa. Harjoituksen johtaja, Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori eversti Rainer Peltoniemi kertoo, että STAFFEX24 harjoitus onnistui suunnitelman mukaisesti ja opetustavoitteet saavutettiin. 

”Tänä vuonna keskityttiin taktisen tason toimintoihin laajamittaisen sodan tilannekehyksessä. Erityisen hyviä tuloksia saavutettiin yhteisoperoinnin toimeenpanosta. Opiskelijoilla oli erittäin hyvä motivaatio, ja kyky oppia uusia asioita. Molempien maiden NATO -jäsenyys on tuonut uuden elementin asioiden yhdessä tekemiseen”, tiivistää Peltoniemi.

Suomen ja Ruotsin yhteistyö harjoituksen ytimessä

Kansainvälinen yhteistyö oli vahvasti harjoituksen keskiössä, ja molempien korkeakoulujen osallistujat ovat olleet toimintaan tyytyväisiä. Harjoitus toteutettiin suurelta osin englannin kielellä, mikä takasi kaikille osallistujille yhtenevät mahdollisuudet oppia. Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun delegaation johtaja eversti Anders Palmgren ylistääkin harjoituksen sujuvuutta, jota eivät hidastaneet edes vähäiset kulttuurienväliset erot.

”Yhteistyö Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa on sujunut mallikkaasti. Suomella ja Ruotsilla on molemmilla selkeä visio omasta kansallisesta puolustuksestaan. Me jaamme siis paljon yhteisiä näkökulmia, mikä on ollut harjoituksen kannalta tärkeää”, Palmgren pohtii.

Harjoituksessa mentorina toiminut eversti (evp) Matti Lampinen on niin ikään tyytyväinen yhteistyöllä järjestettyyn STAFFEX24 -harjoitukseen:

”Paras tapa kansainväliselle yhteistyölle ovat juuri tällaiset harjoitukset. Kokouksissa voidaan aina käydä, mutta osallistuminen puoleksitoista viikoksi yhteiseen harjoitukseen henkilökohtaisesti opettaa täysin erilaisella tavalla.”

Harjoituksen päätteeksi järjestettiin palkitsemistilaisuus, jossa huomioitiin komentajan ominaisuuksissa ansioituneita opiskelijoita. Tilaisuudessa palkittiin myös Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta eversti Anders Palmgren ja everstiluutnantti Magnus Bodén, osoituksena jo useamman vuoden jatkuneesta tuloksekkaasta harjoitusyhteistyöstä.

Perttu Trontti, Palmgren, Bodén ja Peltoniemi palkitsemistilaisuudessa.

Vaikka harjoitus loppuikin vasta äskettäin, on molempien osallistujamaiden katseet suunnattu jo tulevaisuuteen. Harjoituksen johtajistolla onkin selkeä kuva siitä, mihin suuntaan toimintaa ohjataan.

”Ensi vuonna painopiste tulee olemaan operatiivisen puolustushaara- ja komponenttitason toiminnoissa. Harjoitushavainnot sekä opit taktiselta ja operatiiviselta tasolta tullaan hyödyntämään jatkosuunnittelussa”, Peltoniemi päättää.

´