Hyppää sisältöön

Suomen ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulujen yhteisharjoitus järjestettiin 20.–30.3.2023

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 30.3.2023 15.00
Tiedote

Suomen ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulut järjestivät yhteisen TEJO-harjoituksen (Training Event Joint Operations) 20.–30.3.2023. Harjoitus toteutettiin samanaikaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Opiskelijat ja opettajat oli sijoitettu molempiin maihin toimimaan yhdessä.

Harjoituksen päätavoitteena oli kehittää osallistujien osaamista Nato-johtoisen yhteisoperaation suunnittelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi keskeisenä tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa sekä Naton esikuntaprosessien ja doktriinien tuntemusta.

”Harjoituksessa hyödynnettiin kattavasti digipedagogiikan mahdollisuuksia. Itseopiskelu, verkkomateriaalit ja ryhmässä toimiminen sekä soveltava harjoitus paransivat merkittävästi opiskelijoiden osaamista”, tiivistää Suomen harjoituskokonaisuuden johtaja ja MPKK:n vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi. 

”On hienoa nähdä miten lyhyessä ajassa opiskelijat kykenevät omaksumaan uutta tietoa ja pystyvät toimimaan saumattomasti yhdessä, kun opiskelijoiden motivaatio on kohdallaan. Myös turvallisuuspoliittinen tilanne ja molempien maiden Nato prosessit vaikuttavat toimintaan”, Peltoniemi jatkaa.

Suomen osalta harjoitukseen osallistuivat 61. yleisesikuntaupseerikurssin ja 74. esikuntaupseerikurssin opiskelijat. Ruotsista harjoitukseen osallistuivat vastaavien kurssitasojen opiskelijat. Harjoituksen toimihenkilöt ja asiantuntijat tulivat Suomesta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta.

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen tarkasti harjoituksen keskiviikkona 22.3 ja oli tyytyväinen näkemäänsä. Erityisesti harjoituksen toteutustapa ja pedagogiset ratkaisut olivat Virtasen mukaan erittäin onnistuneesti toteutettuja.

Ruotsin puolustusasiamies, kommodori Kalevi Wiksröm tutustui harjoituksen sovellettuun vaiheeseen keskiviikkona 29.3. Wikström piti tärkeänä, että Suomen ja Ruotsin välinen FISE-yhteistyö ilmenee näin vahvasti opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. 

Myös harjoitusryhmissä kiiteltiin harjoituksen merkittävyyttä, järjestelyjä sekä hyvää yhteishenkeä. 

”Yhtenä harjoituskohteena on myös englannin kielen käyttäminen Naton standardien mukaisesti, mitä varten paikalla on myös molemmista maista muodostettu kielen opettajaryhmä. Nato-johtoisen yhteisoperaation suunnittelun ja toimeenpanon edellytyksinä ovat luonnollisesti yhteinen ymmärrys ja yhteiset prosessit”, kuvaa ryhmänjohtajana toiminut komentaja Konsta Veikkonen.

”Harjoitus on hieno tapa syventää Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä. Valtioilla on paljon yhteisiä intressejä täällä Pohjolassa. Harjoituksessa oleellista on myös Nato-kielen ja lyhenteiden osaamisen syventäminen. Henkilökohtaisesti pidän myös Suomesta ja Helsingistä, Santahaminassa on erinomaiset puitteet harjoitukselle”, jatkaa ruotsalaisupseeri. 

Mentorina toiminut Pär Lager Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta on niin ikään tyytyväinen yhteistyön tasoon:

”TEJO valmistelee upseereita Naton yhteisoperaatioihin. Yhteistyö on tehokasta, avointa, luotettavaa ja kyvykästä. Kaikilla osallistujilla ei ole kokemusta vastaavasta yhteistoimintaharjoituksesta, joten tämä on oppimiskokemuksena erittäin hyödyllinen.”

Samaten ryhmänjohtajana toimineen suomalaismajurin mielestä harjoitus tulee tarpeeseen: 
”Erittäin hyvä ja tärkeä harjoitus. Opimme Nato-johtoisen Joint-tason yhteisoperaation toimintoja ja pääsemme tekemään yhteistyötä ruotsalaisten kanssa. Pitkäkestoisessa harjoituksessa opitaan myös tuntemaan toisiamme paremmin, mikä kantaa jatkossa.” 

Harjoituksen päätöksessä MPKK:n vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi (vas.) kiitti osallistujia erinomaisen hyvin sujuneesta harjoitusyhteistyöstä ja vastavuoroisesti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun delegaation johtaja, everstiluutnantti Peter Värnqvist vahvisti yhteistyön jatkuvan myös tulevissa harjoituksissa.

https://www.fhs.se/

´