Hyppää sisältöön

Virantäyttöseloste professorin virantäyttöä varten

Maanpuolustuskorkeakoulu
27.5.2020 2.00
Tiedote

Pääesikunta julistaa haettavaksi professorin viran. Virka täytetään pysyvästi ja se sijoittuu Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle Helsinkiin. Laitoksen päätehtäviä ovat tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Strategian professori harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seuraa tieteen kehitystä sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Professorin käytännön työhön kuuluvat tutkimustoiminnan johtaminen ja toteuttaminen, opinnäytetöiden ohjaaminen, opetukseen ja opetuksen kehittämiseen osallistuminen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen sekä hallintoon osallistuminen. Professorin työssä korostuu tutkimustoiminnan tulosten siirtäminen opetukseen, opetuksen kehittämiseen ja käytäntöön.

Strategian professori edustaa Puolustusvoimissa alansa korkeinta tieteellistä pätevyyttä ja alan erityisasiantuntijana hän kantaa akateemista vastuuta ja omaa asiantuntijuuteensa perustuvaa toimivaltaa Strategian alan osaamisen, tutkimuksen ja tradition kehittämisessä puolustusvoimiin.

Puolustusministeriölle osoitettu hakemus liitteineen on toimitettava kirjallisena
viimeistään 26.6.2020 kello 16.15 mennessä osoitteeseen Pääesikunta, kirjaamo,
PL 919 (Fabianinkatu 2), 00131 Helsinki. Kuoreen tulee merkitä "strategian professori/virantäyttö/ MPKK".

Ilmoitus kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta valtiolle.fi
Virantäyttöseloste on luettavissa oheisten linkkien kautta: Virantäyttöseloste, liitteet 1-2 ja Virantäyttöseloste, liitteet 3-9

Santahamina, Helsinki Työ ja koulutus