Hyppää sisältöön

Työskentely- ja luokkatilojen vaatimukset, kun käsitellään STII -STIII tietoturvatason materiaalia

(päivitetty 13.1.2017)

Maanpuolustuskorkeakoulun työskentely- ja luokkatilat ovat pääosin luokitukseltaan neljännen turvallisuusvyöhykkeen tiloja (TV-4).

Johtuen tilojen yleisestä käytöstä ja liian lyhyestä hajasäteilyn varaetäisyydestä, tiloissa on toteutettava turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ennen kuin korkeamman luokituksen ei-julkista materiaalia voidaan käsitellä.

Työskentely- ja luokkatilat on valittava siten, että STII ja STIII -tasojen materiaalia voidaan käsitellä tietoturvallisesti. Noudata seuraavia ohjeita työskentely- ja luokkatilojen valinnassa:

 • pyri välttämään maan tasalla olevia, ikkunallisia tiloja
 • tarkista että tilaan johtavien ovien lukitus toimii asianmukaisesti.

Vaikeuta elektronista tiedustelua seuraavilla toimenpiteillä:

 • vaihtele tilaa. Samaa tilaa ei tule jatkuvasti käyttää ei-julkisen materiaalin käsittelyyn.
 • vaihtele käytössä olevia laitteita. Älä käytä joka kerta samaa laitetta (esim. tietokonetta) turvattavien tietojen käsittelyyn.

Jos tilassa käsitellään STIII-STII materiaalia, on ennen käsittelyä:

 • varmistuttava että tilaisuuteen osallistuvilla henkilöillä on perusteltu tarve ja riittävät käsittelyoikeudet materiaalin käsittelyyn
 • arvioitava salakuuntelun ja katselun mahdollisuudet
 • varmistuttava mm. seuraavilla toimenpiteillä, että salakuuntelu ja katselu eivät ole mahdollista: kaihtimet ja verhot kiinni, ovet kiinni esityksen aikana,  häiriölähettimen käyttö käytävällä tai ovensuussa sekä käytävän vartiointi tarvittaessa

Pyri lisäksi vähentämään tilasta lähtevää säteilyä seuraavilla toimenpiteillä:

 • tilassa käytettävien tietokoneiden on oltava LAN-yhteydessä tai WLAN-sammutettuna
 • puhelimet ja muut henkilökohtaiset elektroniset laitteet (mm. bluetooth -lähettimillä varustetut kellot) on poistettava tilasta
 • FUNET-WLAN ja muut WLANIT (PRONTO) kytkettävä pois päältä tarvittavassa laajuudessa
 • langattomat mikrofonit sekä muut äänentoistolaitteet on pyrittävä sammuttamaan

Käsittelyn jälkeen materiaali on siirrettävä tilasta asianmukaiseen säilytykseen. Materiaalia ei saa säilyttää kyseessä olevassa tilassa.

´