Combined Joint Staff Exercise 19 -harjoitus Ruotsissa

Maanpuolustuskorkeakoulu 1.4.2019 14.34
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Combined Joint Staff Exercise 19 (CJSE) -harjoitukseen 1.−11. huhtikuuta 2019.

CJSE19-harjoitus on Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston (SEDU) yhteistoiminnassa järjestämä monikansallinen esikuntaharjoitus. Harjoituksen skenaario on YK:n mandaatin (Luku VII) mukainen rauhanturvaoperaatio, jossa toimijoina ovat YK ja Nato sekä eri kansainväliset järjestöt.

Harjoituksen päämääränä on kouluttaa osallistujat YK:n mandaatin mukaisen Nato-johtoisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan periaatteiden mukaisesti. Yksittäisille osallistujille (oppijalle) harjoituksen päämääränä on luoda valmiuksia toimia monikansallisen rauhanturvaoperaation kansainvälisessä esikunnassa.

Harjoitus toimeenpannaan kolmella paikkakunnalla Ruotsissa 1.–11.4.2019. Harjoitukseen osallistuu esikuntaupseereita ja siviileitä yhteensä seitsemästä maasta. Harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on noin 900 henkilöä.

Maanpuolustuskorkeakoululta harjoitukseen osallistuu yleisesikuntaupseerikurssi 59, esiupseerikurssi 70 ja opettajia. Lisäksi henkilöstöä osallistuu myös muualta Puolustusvoimista. Suomalaisosaston vahvuus on noin 250 henkilöä. Suomalaisen harjoitusjoukon kansallisena vanhimpana toimii Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio. Harjoituksen päävalmistelijana ja suomalaisosaston johtajana toimii komentaja Jyrki Ahonen Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselta.

Harjoitukset ja ammunnat

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)