Maisteriosaston uusi johtaja viimeistelee tutkintouudistuksen

Maanpuolustuskorkeakoulu 30.4.2019 12.42
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Maisteriosaston johtaja vaihtui perjantaina 26. huhtikuuta 2019. Eversti Jukka Aihtia luovutti johtajan tehtävät everstiluutnantti Eero Svanbergille. Eversti Aihtia toimi Maisteriosaston johdossa kaksi vuotta.

Aihtia siirtyy uusiin tehtäviin kahden uudistuskeskeisen vuoden jälkeen. Hän totesi luovutuspuheessaan, että kahta vuotta maisteriosaston johtajana on kuvastanut pitkälti sotatieteiden maisterin tutkinnon uudistaminen. Lisäksi hän kertoi uudistusprosessin olleen mielekäs, mutta kaikkine vaiheineen, rakenteineen sekä lainsäädännöllisine yksityiskohtineen ajoittain myös haastava. Eversti Aihtia esitti kiitokset edeltäjälleen eversti Jukka Parviselle uudistuksen käynnistämisestä ja totesi, everstiluutnantti Svanbergille jäävän prosessin tärkein tehtävä eli uudistuksen toimeenpaneminen. Aihtia kiitti puheessaan myös Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maisteriosaston työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, maisterikurssilaisia ja Taistelukoulun perinneyhdistystä.

Pääesikunnan koulutustoimialalta Maisteriosaston johtoon

Maisteriosaston tuore johtaja, everstiluutnantti Eero Svanberg, nosti puheessaan esiin Koulutus 2020 -ohjelman, jonka ensimmäisessä vaiheessa kohteena on varusmieskoulutus. Svanberg kannustikin puheessaan työelämään kesän jälkeen palaavia maisterikurssilaisia perehtymään omatoimisesti Koulutus 2020 -ohjelmaan ja toimimaan esimerkkeinä varusmieskoulutuksen uudistuksessa. Svanberg kiitti puheessaan edeltäjäänsä ja totesi olevansa valmis vastaanottamaan tehtävän.

Sotatieteiden maisterin tutkinto uudistuu

Sotatieteiden maisterikoulutusta ollaan viimevuosina uudistettu. Jatkossa sotatieteiden kandidaatiksi valmistuvat upseerit työskentelevät viisi vuotta kandi- ja maisteriopintojen välillä entisen neljän vuoden sijasta. Lisäksi pääaineet poistuvat koulutuksesta ja tutkinnot ovat jatkossa koulutusohjelmapohjaisia. Uudistuksen avulla pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön yhä paremmin. Kokonaisuudessaan uudistunut maisterintutkinto otetaan käyttöön vuonna 2020, kun sotatieteiden maisterikurssi 10 (SM10) aloittaa opintonsa.

Muut tapahtumat Työ ja koulutus

”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”- luentosarja käynnistyy

Maanpuolustuskorkeakoulu 10.9.2018 14.07
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 Helsingin yliopiston juhlasalissa Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden tapahtumiin liittyen yleisöluentosarjan ”Vuosisata maanpuolustuksen ytimessä”, joka käsittelee Puolustusvoimien historiaan liittyviä aiheita eri näkökulmista ja eri aikakausilta. Ensimmäinen luento järjestetään torstaina 20.9.

Luentosarja tarkastelee neljää eri teemaa, jotka ovat "Raskaat sotavuodet", "Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia", "Kenttäkokeita ja tutkimusta" sekä "Kansainvälisillä kentillä". Yleisöluentosarja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kesällä 2018 julkaistun Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlateoksen kanssa nostaen teoksesta teemoja luentosarjaan ja tuoden esitelmöijiksi pääosin teokseen kirjoittaneita asiantuntijoita. Tilaisuuksissa on mahdollista ostaa myös Puolustusvoimat 100 - juhlateos.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa: lyyti.in/sotahistorialuennot.

Luentopäivinä on myös ilmainen sisäänpääsy Sotamuseon näyttelyihin Suomenlinnassa. Luentosarjaan liittyvät ilmaiset tunnin mittaiset opastukset järjestetään Suomenlinnan näyttelyissä luentopäivinä kello 15.00-16.00.

Luentosarjan ohjelma

  • 20.9.2018 kello 17.30-20.00: Raskaat sotavuodet

Vapaussota, vallakumous, sisällissota 1918 (VTT, prof. Martti Häikiö)

Raskaat numerot – sodissa 1939–1945 kuolleet (FT, dos. Ville Kivimäki)

Salpa-asema – Suomen viimeinen puolustuslinja (evl, ST, prof. Janne Mäkitalo)

  • 11.10.2018 kello 17.30-20.00: Sotataitoa ja puolustussuunnitelmia

Mitä oli suomalainen taktiikka ennen talvisotaa? (kenrm (evp.), FT, prof. Vesa Tynkkynen)

Talvisodan mottitaktiikka – suomalaisen sotataidon tavaramerkki (FT, dos. Pasi Tuunainen)

Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu (ev, FT, dos. Petteri Jouko)

  • 8.11.2018 kello 17.30-20.00: Kenttäkokeita ja tutkimusta

Koeammunnoista hyökkäysvaunueste-kokeiluihin – talvi- ja jatkosotien kokeilutominta (FT, apulaisprofessori. Mikko Karjalainen)

Talvikokeiluja arktisissa olosuhteissa – Taistelukoulun kokeiluharjoitukset (ev (evp.) Hannu Liimatta)

Ilmavoimien kokeilu- ja kehittämisharjoituksia 1930-luvulta 2010-luvulle (kenrl. (evp.), FM Heikki Nikunen)

  • 13.12.2018 kello 17.30-20.00: Kansainvälisillä kentillä

Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan (ev (evp.) Kalle Liesinen)

NATOn kumppanista eurooppalaisen kriisinhallinnan kärjeksi 1995–2018 (kenrm (evp.) Juha Kilpiä)

Suomen Merivoimat kansainvälisillä vesillä (kom Mika Raunu)