Hyppää sisältöön

Opetus

Tiivistä yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa

Grafiikka kotimaisista yhteistyökumppaneista (lueteltu alla).

Maanpuolustuskorkeakoulu on ylpeä verkottuneesta ja alati laajentuvasta yhteistyöstään korkeakoulukumppaniensa kanssa. Kotimaassa sellaisia ovat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Vaasan yliopisto sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Käytännön esimerkin kumppanuuksista tarjoavat monitieteiset yhteisprofessuurit, joita ideoidaan jatkuvasti tulevaisuutta ennakoiden.

Kansainvälisistä sotaopetuslaitoksista MPKK:n kumppaneita ovat Ranskan sotakoulu, Saksan Helmut Schmidt -yliopisto, Puolan sota-akatemia, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulu sekä Baltian puolustuskorkeakoulu.  

Vastuullista ja kansainvälistä opetusta

Kaikkia korkeakoulun opetussisältöjä verrataan YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2022 vastuullisuus välittyi opetukseen ja kansainväliseen koulutukseen aiempaa vahvemmin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia moderneihin kriiseihin sekä sotilasoperaatioiden sukupuolinäkökulmia koskevilla kursseilla. 

Vuonna 2022 korkeakoulu kurssitti yli 1100 henkilöä, joista noin 650 maanpuolustuskursseilla ja noin 400 MPKK:n osana toimivan Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen eli Fincentin kansainvälisillä kursseilla. 

´