Hyppää sisältöön

TAHTO 2 -hanke syventyy erityisesti naisten maanpuolustussuhteeseen

Maanpuolustuskorkeakoulu
27.6.2019 9.56
Kolumni

Tutkimushankkeen toisessa vaiheessa syvennytään naisten maanpuolustussuhteeseen, jonka lisäksi on toteutettu kansalaisten maanpuolustussuhdetta kuvaava kysely. Hanketta johtava professori Teemu Tallberg kertoo, että aihetta on tutkittu maailmanlaajuisesti melko vähän

Professori Teemu Tallberg

Kaksiosaisessa hankkeessa on pyritty saavuttamaan kokonaisvaltainen kuva maanpuolustussuhteesta kansan keskuudessa

TAHTO-hanke on Maanpuolustuskorkeakoulun oma, Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittama tutkimushanke, joka on ensimmäinen suurempi tutkimushanke sotilassosiologiassa alan oman professuurin perustamisen jälkeen. Professuuri perustettiin noin viisi vuotta sitten. Maanpuolustustahtoa politiikan instrumenttina tutkitaan lisäksi Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyöprojektissa, joka sisältää tutkijavaihdon sekä kolmen artikkelin tuottamisen aihetta käsittelevään kirjaan.

− Kansalaisrajapinta on keskeistä puolustusvoimien kannalta maassa, jossa on asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä. Sen takia Maanpuolustuskorkeakoululla tutkitaan maanpuolustussuhdetta, Teemu Tallberg kertoo.

Hankkeen toisessa vaiheessa naisten maanpuolustussuhde on keskiössä

Tallberg selventää, että tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin, kuka osaisi puhua suhteestaan maanpuolustukseen ja kenellä maanpuolustussuhde mahdollisesti on problematisoitunut. Tutkimusryhmä päätyi ns. "reservistä eronneiden" ja siviilipalvelusvelvollisten haastatteluihin.

Nyt käynnissä olevassa toisessa vaiheessa tavoitteena on syventää projektin ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä avauksia maanpuolustustahdon ymmärtämiselle. Maanpuolustussuhdetta on tutkittu hankkeen toisessa vaiheessa tilastollisesti edustavalla noin 1600 vastaajan kyselyllä ja etnografisia/laadullisia tutkimusmenetelmiä kuten etnografiaa käyttäen. 18−74-vuotiaille suomalaisille kohdistetun kyselyn vastauksia on peilattu neljään ulottuvuuteen, jotka ovat asenne maanpuolustusta kohtaan, luottamus suorituskykyyn ja puolustuspolitiikkaan, toimijuus eli oma rooli maanpuolustuksessa ja osaaminen eli maanpuolustukselliset tiedot ja taidot.

Erityiskysymyksinä on paneuduttu naisten maanpuolustussuhteeseen. Tutkija Linda Hart on tehnyt osallistuvaa havainnointia Naisten Valmiusliiton järjestämissä valmius- ja turvallisuuskoulutuksissa ja haastatellut kursseille osallistuneita ja kurssien järjestämisessä mukana olevia naisia.

TAHTO 2 -hankkeessa työskentelee kaksi tutkijaa, joiden lisäksi avustamassa on diplomityöntekijöitä sekä gradun kirjoittajia

Tutkimushanke päättyy alkuvuodesta 2020. Tallberg kertoo, että tutkimusaineisto on nyt kerätty ja sitä analysoidaan parhaillaan. Tulevana syksynä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja järjestetään mahdollisesti loppuseminaari. Lisäksi tutkimushankkeen ensimmäisestä vaiheesta tulee yhä julkaisuja. Julkaisut ovat tähän mennessä olleet suomenkielisiä, mutta tällä hetkellä tekeillä on artikkeli myös englanniksi. Tutkimusryhmä osallistuu lisäksi maanpuolustussuhteeseen liittyvän tematiikan opetukseen Maanpuolustuskorkeakoululla.

Tallberg selvittää, että maanpuolustustahtoon liittyvistä teemoista ollaan kiinnostuneita esimerkiksi Pohjoismaissa, mutta aiheen tutkimus ei ole kansainvälisessä kentässä kovinkaan yleistä. Hän kuitenkin toteaa, että keskustelua aiheen ympärillä käydään. TAHTO-hankkeen tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti tapahtumiin ja seminaareihin sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkijat esimerkiksi osallistuvat kesällä 2019 European Research Group on Military and Societyn (Ergomas) järjestämään konferenssiin, jonka teema on tänä vuonna Military Studies in a Post-Truth Society: Challenges and Perspectives.

Lue lisää TAHTO-tutkimusprojektin sivuilta.

Työ ja koulutus

Maanpuolustuskorkeakoulun uudessa podcastissa kuulija pääsee mukaan Sotataidon ytimeen

Maanpuolustuskorkeakoulun uudessa podcastissa kuulija pääsee mukaan Sotataidon ytimeen ...

Yhteystiedot

Yhteystiedot Postiosoite Maanpuolustuskorkeakoulu Yksikön nimi PL 7 00861 HELSINKI Kadettikouluntie 7, Helsinki Puhelin 0299 800 (vaihde) Turvallisuussihteeri, p. 0299 530 118 Sähköposti ...

Dosentit

Dosentit Maanpuolustuskorkeakoulun dosentit harjoittavat ja ohjaavat oman alansa tieteellistä tutkimusta sekä kehittävät ja antavat opetusta. Dosenttien vahva akateeminen osaaminen lajentaa...

238. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaistilaisuuden seuraaminen verkossa

238. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaistilaisuuden seuraaminen verkossa ...

Kadettien opiskelijaelämä palaamassa raiteilleen pitkän tauon jälkeen

Kadettien opiskelijaelämä palaamassa raiteilleen pitkän tauon jälkeen ...

Sotatieteet Ilmottautuminen

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen on päättynyt.  Mikäli et ehtinyt ilmoittautua, ota yhteys [email protected] 

Hakeutuminen ja valintakoe

Hakeutuminen ja valintakoe viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) Hakeutumisohjeet Hakukelpoisuus: Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua myös muun kuin...

Palvelut

Palvelut Lainaus Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on avoin yliopistokirjasto, jonne saa lainausoikeuden esittämällä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen sekä täyttämällä uuden...

JOO-opiskelijaksi

JOO-opiskelijaksi Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää...

Kadettien johtamisharjoitus Sipoonkorven alueella

Kadettien johtamisharjoitus Sipoonkorven alueella ...

Yleisesikuntaupseerikurssi valmistaa upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ylempiin tehtäviin

Yleisesikuntaupseerikurssi valmistaa upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ylempiin tehtäviin ...

Sotatieteiden päivillä pyritään rakentamaan entistä monipuolisempaa näkemystä tulevaisuuden sodasta

Sotatieteiden päivillä pyritään rakentamaan entistä monipuolisempaa näkemystä tulevaisuuden sodasta ...

Johtamista kokonaisvaltaisessa turvallisuusympäristössä

Johtamista kokonaisvaltaisessa turvallisuusympäristössä ...