Hyppää sisältöön

#Agents-hankkeessa tutkitaan nuorten toimimista sosiaalisessa mediassa

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 13.6.2019 12.31
Kolumni

Suomen Akatemian nelivuotisessa hankkeessa (2019−2022) tarkastellaan 13−19-vuotiaiden nuorten toimintaa vaikuttajina ja vaikuttamisen kohteina sosiaalisessa mediassa tarkastellen heidän toimijuutensa hyviä ja huonoja puolia.

Sotilas älypuhelin kädessä.

#Agentit-tutkimushankkeen tavoitteena on luoda malli, jonka avulla voi valottaa nuorten sosiaalisen median käytön vaikutuksia heidän toimijuuteensa sekä löytää keinoja vahvistaa nuorten medialukutaitoa ja positiivista toimijuutta somessa. Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla tutkimushankkeessa on somen pimeä puoli.

Hanke tarkastelee nuorten toimijuutta somessa monesta eri näkökulmasta

Suomen Akatemian Media ja yhteiskunta -ohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa ovat Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi mukana Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto. #Agents-hankkeessa on mukana sotatieteiden lisäksi viestinnän, sosiologian, kasvatustieteiden, markkinoinnin ja johtamisen tieteenalat.

Monitieteinen hanke pyrkii rakentamaan malleja ja löytämään tekijöitä, jotka tukevat tai heikentävät esimerkiksi nuorten identiteetin rakentumista, hyvinvointia ja turvallisuutta sosiaalisessa mediassa. Tutkimustulosten perusteella kehitetään sekä käsitteellisiä että käytännöllisiä työkaluja ja koulutuspaketteja, joiden avulla nuoret pystyvät toimimaan sosiaalisessa mediassa turvallisesti ja positiivisesti.

− Tulosten avulla pyritään ennaltaehkäisemään riskejä ja parantamaan nuorten turvallisuutta sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta vaikuttamaan myös kansalliseen turvallisuuteen Suomessa, tutkija Teija Norri-Sederholm kertoo.

Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla on tutkia somen pimeää puolta

Maanpuolustuskorkeakoulun osuus tutkimuksessa liittyy somen pimeään puoleen turvallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää nuorten valmiuksia tunnistaa ja suojata itseään informaatiovaikuttamiselta.

− Pyrimme selvittämään ymmärtävätkö nuoret olevansa informaatiovaikuttamisen kohteina ja oivaltaessaan sen, osaavatko he toimia tilanteessa ja suojata itseänsä? Hankkeessa tuotetaan työkaluja, joiden avulla nuoret oppivat tunnistamaan informaatiovaikuttamista ja suojautumaan siltä, Norri-Sederholm tarkentaa.

Maanpuolustuskorkeakoulu keskittyy erityisesti tiedolla vaikuttamiseen ja propagandaan sosiaalisessa mediassa. Kohderyhmänä #Agents-hankkeessa ovat kutsuntaikäiset ja palveluksessa (mukaan lukien siviilipalvelus) olevat nuoret. Myös sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun vaikutusta nuorten asenteisiin kokonaisturvallisuudesta tutkitaan.

− Yksi näkökulma on se, että koetaanko somessa turvattomuutta. Nuori voi kokea, että on pakko olla somessa erilaisissa ryhmissä mukana, mutta kuitenkin ahdistuu niissä ollessaan, Norri-Sederholm jatkaa.

Suomen Akatemian tutkimus on korkeimman tason akateemista tutkimusta Suomessa

Mukanaoloa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa arvostetaan. Se, että muut yliopistot pyytävät hankkeisiin mukaan, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun akateemisen substanssin arvostamisesta. Hakemuksia on paljon ja hakuprosessiin kuuluu muun muassa ulkomaisten arvioitsijoiden suorittama tutkimussuunnitelman arviointi ja pisteytys. Norri-Sederholm kertoo, että vain hieman alle 10 % Suomen Akatemialle saapuvista tutkimushakemuksista hyväksytään, joten on hienoa ja tärkeää olla mukana.

Suomen Akatemian hankkeisiin liittyvät kansainväliset, akateemiset yhteistyökumppanit. #Agents-hankkeessa Maanpuolustuskorkeakoulun kumppaneita ovat Swiss Military Academy ja Newcastle University. Norri-Sederholm kertoo myös, että suunnitelmissa on järjestää kansainvälinen seminaari nelivuotisen hankkeen loppupuolella. #Agents-hanke jatkuu vuoteen 2022 asti.

− Tällä hetkellä tilanne on se, että hankkeen ensimmäinen artikkeli on valmistunut ja menen esittelemään sitä kesäkuussa Brightoniin, European Conference on Social Media -tapahtumaan. Sen lisäksi olemme mukana Swiss Military Academyn kirjaprojektissa, jonka teemana on sosiaalinen media ja asevoimat. Osallistumme myös Aalto-yliopiston Trolli-kurssille, jossa opetellaan miten somessa käytännössä tehdään pahaa. Loppuvuodesta (2019) haastatellaan poliiseja, jotka ovat tekemisessä sosiaalisen median pimeän puolen ja nuorten kanssa, Norri Sederholm kertoo hankkeen etenemisestä tänä vuonna.

Lue lisää #Agentit-tutkimushankkeesta.

´